Foran công bố phát hiện Khu vực Cầu mới và mở rộng Đới đánh dấu Tesla 200m

Phát hiện Khu vực Cầu mới và Mở rộng Chiều dài Đới 200m tại Tesla

Khu vực Cầu mới được Xác định giữa McIlvenna Bay và Tesla

Chiều dài đới Tesla được Mở rộng lên 750 mét và Vẫn Mở rộng theo Mọi Hướng

VANCOUVER, BC, 12 tháng 9, 2023 /CNW/ – Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) (“Foran” hoặc “Công ty”) rất vui mừng công bố kết quả phân tích từ hai lỗ khoan được hoàn thành như một phần của chương trình khoan mùa hè năm 2023 tại McIlvenna Bay Complex (the “Dự án”) do Công ty sở hữu 100% ở Saskatchewan. Những kết quả này đã phát hiện một khám phá mới xác nhận sự hiện diện của khoáng sản giữa Tesla và McIlvenna Bay (the “Bridge Zone”), và cũng mở rộng chiều dài đới của Khu vực Tesla thêm 200 mét (“m”),

Những Điểm Nhấn Chính:

 • Kết quả phân tích đáng chú ý từ lỗ khoan MB-23-287 trong Khu vực Cầu mới:
  • 7,1m với hàm lượng 1,39% Cu, 4,39% Zn, 31,8 g/t Ag và 0,01 g/t Au (2,73% CuEq)
  • 8,9m với hàm lượng 1,52% Cu, 1,35% Zn, 21,1 g/t Ag và 0,01 g/t Au (1,89% CuEq)
  • 5,1m với hàm lượng 1,27% Cu, 3,79% Zn, 42,4 g/t Ag và 0,01 g/t Au (2,49% CuEq)
  • 4,9m với hàm lượng 3,42% Cu, 1,47% Zn, 32,6 g/t Ag và 0,01 g/t Au (3,71% CuEq)
 • Các quan sát địa chất và phân tích dữ liệu địa hóa TruscanTM cho thấy Khu vực Cầu đại diện cho một kết nối quan trọng giữa Tesla và McIlvenna Bay, cung cấp cơ hội đáng kể để xác định thêm khoáng sản trong một cửa sổ rộng 300m. Kết quả phân tích cho lỗ khoan Khu vực Cầu thứ hai, cũng giao cắt khoáng sản, đang chờ đợi.
 • Kết quả phân tích đáng chú ý được trả về từ lỗ khoan mở rộng phía bắc nhất TS-23-13 tại Tesla bao gồm:
  • 3,0m với hàm lượng 2,96% Cu, 0,59% Zn, 21,4 g/t Ag và 1,12 g/t Au (3,62% CuEq); bao gồm 1,0m với hàm lượng 5,29% Cu, 0,53% Zn, 33,4 g/t Ag và 2,82 g/t Au (6,77% CuEq)
  • 7,8m với hàm lượng 0,28% Cu, 4,86% Zn, 36,7 g/t Ag và 0,03 g/t Au (1,90% CuEq); bao gồm 0,9m với hàm lượng 0,25%Cu, 8,13% Zn, 50,3 g/t Ag và 0,04 g/t Au (2,91% CuEq)
 • Lỗ khoan TS-23-13 giao cắt rìa phía trên của mục tiêu Tesla mở rộng chiều dài đới thêm 200m lên tổng cộng 750m. Tesla vẫn mở rộng theo mọi hướng để mở rộng thêm.
 • Các khoảng khoáng sản sunfua có thể nhìn thấy dày hơn đáng kể đã được giao cắt trong lỗ khoan TS-23-12 (kết quả phân tích đang chờ) tại Tesla, lỗ khoan này đã thành công khi đạt trung tâm mục tiêu tấm dẫn điện. Những vùng này dường như tương ứng với nhiều thấu kính giàu đồng kẽm được giao cắt trong lỗ khoan TS-23-10 (đoạn giao cắt nổi bật 39,0m với hàm lượng 2,86% Cu, 0,88% Zn, 41,4 g/t Ag và 0,74 g/t Au, xem Thông cáo Báo chí ngày 20 tháng 4, 2023).

Erin Carswell, Phó Chủ tịch Thăm dò của Foran, bình luận: “Khu vực Tesla tiếp tục gây ấn tượng với chúng tôi về kích thước và tính liên tục của nó. Giờ đây chúng tôi đã xác nhận chiều dài đới 750 mét, và với bằng chứng thuyết phục về các khu vực khoáng sản mới đáng kể ở độ sâu, chúng tôi tin tưởng rằng Tesla có thể đóng góp giá trị đáng kể cho Dự án. Hơn nữa, Khu vực Cầu mới được xác định đánh dấu một liên kết quan trọng giữa McIlvenna Bay và Tesla củng cố quy mô lớn của hệ thống khoáng hóa và cung cấp tiềm năng tăng trưởng trong tương lai ngay lập tức bên cạnh mỏ McIlvenna Bay. Những kết quả đặc biệt xuất sắc này là minh chứng cho đội thăm dò mạnh mẽ và các quy trình linh hoạt của chúng tôi, đặc biệt là việc tích hợp dữ liệu hóa học địa chất TruscanTM thời gian thực và các cuộc khảo sát điện từ lỗ khoan vào các chương trình khoan của chúng tôi để liên tục tinh chỉnh mục tiêu. Chúng tôi mong đợi nhận thêm kết quả phân tích từ các hoạt động khoan xác định Tesla của chúng tôi trong mùa này khi chúng tôi cũng bắt đầu thử nghiệm các mục tiêu khu vực ưu tiên cao nhất của chúng tôi.”

Hình 1 – Kế hoạch Xem Tesla và McIlvenna Bay (Nhóm CNW/Foran Mining Corporation)

Kết quả Chương trình Mùa hè – Kết nối Tiềm năng đến McIlvenna Bay và Mở rộng Khu vực Tesla

Trong chương trình mùa hè, Foran cũng đã xác định khoáng sản mới đáng kể trong Khu vực Cầu đại diện cho sự kết nối giữa Mỏ McIlvenna Bay và Khu vực Tesla. Hai lỗ khoan (MB-23-287 và MB-23-289) đã được hoàn thành trong khu vực này và cả hai đều thành công giao cắt nhiều đới chứa đồng và/hoặc kẽm trong cửa sổ rộng 300m nằm giữa phần khoan cực nam của Telsa và phần khoan cực bắc của McIlvenna Bay. Các quan sát lõi khoan chi tiết và kết quả từ Nghiên cứu Kiến thức Thân quặng McIlvenna Bay đang diễn ra, bao gồm phân tích TruscanTM các lỗ khoan, xác nhận rằng hai mỏ, mặc dù ngày nay bị biến đổi cấu trúc nặng nề, rất có khả năng đại diện cho các phần khác nhau của cùng một hệ thống khối lượng lớn sulfua núi lửa ban đầu (Thông cáo báo chí Foran, ngày 25 tháng 5 năm 2023). Kết quả từ chương trình khoan mùa hè hiện tại tiếp tục hỗ trợ quan điểm này, với việc xác định các đơn vị đánh dấu địa chất quan trọng trong Khu vực Cầu kết nối hai khu vực. Hơn nữa, dữ liệu địa chất cấu trúc thu thập từ lõi khoan định hướng trong chương trình năm nay cho thấy lời giả