OSC tiếp tục yêu cầu các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử không tuân thủ pháp luật chịu trách nhiệm

TORONTO, ngày 6 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) hôm nay đã ban hành một Tuyên bố cáo buộc chống lại Phemex Limited và Phemex Technology Pte. Ltd. (Phemex) vì không tuân thủ luật chứng khoán Ontario.

OSC cáo buộc rằng, từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến ngày 6 tháng 1 năm 2023, các tổ chức Phemex được thành lập ở nước ngoài đã vận hành một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử không đăng ký và cho phép cư dân Ontario giao dịch các sản phẩm tài sản tiền điện tử là chứng khoán và các công cụ phái sinh.

Như đã cáo buộc, việc Phemex không tuân thủ các yêu cầu về đăng ký và bản cáo bạch theo luật chứng khoán Ontario đã tước đi các biện pháp bảo vệ thiết yếu của nhà đầu tư và làm suy yếu niềm tin vào tính công bằng và hiệu quả của thị trường vốn Ontario.

Hành động thực thi pháp luật này là một phần của nỗ lực phối hợp liên tục của Các cơ quan quản lý chứng khoán Canada (CSA) để đảm bảo các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử tuân thủ pháp luật chứng khoán ở Canada. Bất kể vị trí hoạt động của họ, các nền tảng tạo điều kiện cho việc mua bán tài sản tiền điện tử của các nhà đầu tư Canada phải tuân thủ các yêu cầu áp dụng theo luật chứng khoán Canada.

OSC sẽ tiếp tục có hành động chống lại các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử không tuân thủ và đang liên hệ với các cơ quan quản lý chứng khoán quốc tế để trao đổi thông tin nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật.

OSC ghi nhận sự hỗ trợ của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore.

OSC kêu gọi các nhà đầu tư luôn kiểm tra đăng ký của bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào cố gắng bán cho họ một khoản đầu tư hoặc cung cấp lời khuyên đầu tư. Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư cũng nên tham khảo danh sách các nền tảng đã đăng ký với các cơ quan quản lý chứng khoán Canada.

OSC cũng tiếp tục bổ sung các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử không đăng ký vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình.

Nhiệm vụ của OSC là bảo vệ nhà đầu tư khỏi các thực hành không công bằng, không phù hợp hoặc gian lận, thúc đẩy các thị trường vốn công bằng và hiệu quả và tăng cường niềm tin vào thị trường vốn. OSC kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra đăng ký của bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào cung cấp cơ hội đầu tư và xem xét các tài liệu dành cho nhà đầu tư của OSC có sẵn tại http://www.osc.ca.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn

NGUỒN Ontario Securities Commission