Phú Yên: 55 công trình khởi công mới và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh Phú Yên đã thông báo thống nhất cập nhật danh mục dự án đăng ký khởi công mới và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, sẽ có 55 dự án đăng ký khởi công mới và khánh thành trong dịp này, trong đó có 24 dự án khởi công mới và 31 dự án hoàn thành.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra thực địa một số công trình đang thi công hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra thực địa một số công trình đang thi công hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong số dự án khởi công mới,  có 12 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (07 dự án thuộc khối tỉnh quản lý, 05 dự án thuộc khối huyện quản lý) và 12 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đối với dự án hoàn thành, có 27 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (16 dự án thuộc khối tỉnh quản lý, 11 dự án thuộc khối huyện quản lý) và 04 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. 

Trong số các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần này điển hình là các dự án: Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã khởi công vào ngày 12/3/2020; sửa chữa, cải tạo một số hạng mục của Nhà Văn hóa Diên Hồng; đầu tư nâng cấp công viên Diên Hồng (phía trước Nhà Văn hóa Diên Hồng) làm nơi  phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…