Tetra Pharm Technologies hoàn thành thử nghiệm tiền lâm sàng của TPT0301 để chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn Đầu ở Người

COPENHAGEN, Đan Mạch, 6 tháng 9 năm 2023 – Sau kết quả thuyết phục từ một nghiên cứu In-Vitro gần đây, công ty công nghệ sinh học Đan Mạch, Tetra Pharm Technologies, hôm nay công bố kết quả nghiên cứu In-Vivo thành công của hợp chất ứng cử viên của mình, TPT0301.

Nghiên cứu In-Vivo tập trung vào việc thiết lập hồ sơ dược động học của TPT0301 ở chuột đói trong vòng 24 giờ sau khi dùng đường tiêu hóa (GI). Hợp chất ứng cử viên được điều chế bằng công nghệ giao hàng thuốc độc quyền của Tetra Pharm Technologies và so sánh với nguyên tắc công thức hóa đơn giản thường được sử dụng cho cần sa.
“Các thử nghiệm In-Vivo thiết lập thông tin dược động học thiết yếu, chứng minh sự hấp thụ nhanh hơn đáng kể và phơi nhiễm cao của TPT0301 sau khi dùng đường GI. Gói tiền lâm sàng kết hợp, tức là bao gồm cả kết quả In-Vitro được công bố trước đó xác nhận tính thấm cao qua niêm mạc trong miệng, là duy nhất theo nghĩa là nó thiết lập hiệu quả của công nghệ giao hàng thuốc của chúng tôi trong hai loại quản trị đường miệng: Đường miệng đến đường tiêu hóa và dưới lưỡi, tức là dưới lưỡi. Trong trường hợp sau, phần liều tất yếu bị mất vào đường tiêu hóa sẽ được hấp thụ ở mức cao. Dữ liệu tiền lâm sàng do đó xác nhận sự phù hợp của TPT0301 cho việc dùng dưới lưỡi trong khi cũng cung cấp cho chúng tôi lựa chọn để xem xét việc quản trị đường miệng thông thường”, Tiến sĩ Morten Allesø, Giám đốc Khoa học, Tetra Pharm Technologies nói.
Mục tiêu của TPT0301 là hệ thống cannabinoid nội sinh (ECS), đó là một hệ thống điều chỉnh thần kinh rộng khắp điều chỉnh và kiểm soát các quá trình sinh lý khác nhau để duy trì sự cân bằng và trạng thái ổn định trong cơ thể con người, chẳng hạn như học tập và trí nhớ, xử lý cảm xúc, giấc ngủ, nhiệt độ, kiểm soát đau, phản ứng viêm và miễn dịch, và thèm ăn.
“Hiệu suất tiền lâm sàng mạnh mẽ đã chứng minh của TPT0301 làm tăng niềm tin của chúng tôi vào các thử nghiệm lần đầu tiên trên người sắp tới. Đạt được hồ sơ huyết tương – huyết thanh mạnh mẽ là yếu tố cho phép thành công trong việc tìm liều lượng”, Tiến sĩ Morten Allesø nói thêm.
Tetra Pharm Technologies hiện đang lên kế hoạch cho các thử nghiệm lần đầu tiên trên người của TPT0301 bắt đầu vào quý 4 năm 2023.
“Chúng tôi rất phấn khích về kết quả của các nghiên cứu tiền lâm sàng của TPT0301 và mong muốn bắt đầu giai đoạn đầu tiên của các nghiên cứu lâm sàng. Nghiên cứu và phát triển là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng pipeline các ứng cử viên thuốc mới nhắm mục tiêu vào hệ thống cannabinoid nội sinh (ECS) và các chỉ định bệnh liên quan”, Martin Rose, Giám đốc điều hành, Tetra Pharm Technologies nói.
Về Tetra Pharm Technologies
Tetra Pharm Technologies là một công ty dược phẩm sinh học Đan Mạch được thành lập vào năm 2018 với tầm nhìn trở thành nhà lãnh đạo trong nghiên cứu và phát triển các loại thuốc dược phẩm để điều trị các bệnh liên quan đến hệ thống cannabinoid nội sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.tetrapharm.eu
Để biết thêm thông tin:Martin Caspersencap@tetrapharm.eu+45 61224241
Ảnh – https://www.vnwindow.com/wp-content/uploads/2023/09/06afad67-tetra_pharm_technologies.jpgLogo – https://www.vnwindow.com/wp-content/uploads/2023/09/06afad67-tetra_pharm_technologies_logo.jpg

NGUỒN Tetra Pharm Technologies