Thị trường câu dầu khí dự kiến tăng trưởng 1,81 tỷ USD từ 2022 đến 2027, Bắc Mỹ chiếm 40% tăng trưởng thị trường – Technavio

Oil and Gas 2 Oil And Gas Fishing Market to grow by USD 1.81 billion from 2022 to 2027, North America to account for 40% of market growth- Technavio

NEW YORK, 13 tháng 9 năm 2023 – Kích thước thị trường đánh bắt dầu khí dự kiến ​​sẽ tăng 1,81 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Ngoài ra, động lực của thị trường sẽ tiến triển với CAGR 5,79% trong thời gian dự báo, theo Nghiên cứu Technavio. Bắc Mỹ ước tính chiếm 40% thị trường toàn cầu trong thời gian dự báo. Bắc Mỹ đã trở thành một khu vực lớn trong ngành với nguồn năng lượng dồi dào và công nghệ tiên tiến. Yếu tố chính cho sự thống trị của Bắc Mỹ trong ngành là sự hiện diện rộng rãi của các trữ lượng dầu khí. Bắc Mỹ là quê hương của một số công ty dầu khí lớn nhất thế giới, như Lưu vực Permian ở Mỹ và Cát dầu Alberta ở Canada. Các nguồn tài nguyên như vậy cung cấp nền tảng vững chắc cho thị trường đánh bắt dầu khí, cũng có thể thu hút đầu tư và tạo ra tăng trưởng kinh tế. Do đó, các yếu tố đó dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ đánh bắt dầu khí, qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường khu vực đánh bắt dầu khí Bắc Mỹ trong thời gian dự báo. Báo cáo này cung cấp phân tích cập nhật về tình hình thị trường hiện tại, xu hướng và động lực mới nhất cũng như môi trường thị trường tổng thể. Đọc mẫu PDF


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của mình có tiêu đề Thị trường Đánh bắt Dầu khí Toàn cầu 2023-2027

Hồ sơ công ty:

Archer Ltd., Ardyne Technologies Ltd, Baker Hughes Co., China Oilfield Services Ltd., Equity Petroleum Services Nigeria Ltd., Expro Group Holdings NV, Falcon Downhole Services LLC, NOV Inc., Odfjell Technology Ltd., Schlumberger Ltd., Tecon Oil Services Ltd., Tobitem DownHole Solutions Co. Ltd., Weatherford International Plc, Wellbore Integrity Solutions, và Wenzel Downhole Tools

Archer Ltd. – Công ty cung cấp các dịch vụ đánh bắt dầu khí với thiết bị chất lượng cao và các giải pháp đổi mới như Máy xay, Máy khoan quá khổ, Giáo mác, Rác thải và Bộ thu gom rác.

Để truy cập vào nhiều hồ sơ nhà cung cấp hơn có sẵn với Technavio, mua báo cáo!

Thị trường Đánh bắt Dầu khí: Phân tích Phân khúc

Thị trường được phân khúc theo ứng dụng (Trên bờ và Ngoài khơi), sản phẩm (Máy cắt ống, Công cụ xay, Máy khoan quá khổ và giáo mác, và Ống nổ cá), và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ).

  • Phân khúc trên bờ ước tính sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian dự báo. Hoạt động đánh bắt trên bờ, chẳng hạn như khoan giếng, lắp đặt và bảo trì thiết bị, và khai thác dầu khí, rất quan trọng đối với ngành. Khi cơ sở hạ tầng được thiết lập, các công ty có thể bắt đầu khai thác tài nguyên. Việc khai thác hiệu quả là cần thiết để tối đa hóa sản lượng và đảm bảo khả năng sinh lời. Do đó, các yếu tố này dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ đánh bắt dầu khí trong khu vực trên bờ, qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường đánh bắt dầu khí toàn cầu trong thời gian dự báo.

Tìm hiểu về đóng góp của từng phân khúc được tóm tắt trong các infographics ngắn gọn và mô tả chi tiết. Xem mẫu PDF

“Ngoài việc phân tích tình hình thị trường hiện tại, báo cáo của chúng tôi cũng xem xét dữ liệu lịch sử từ năm 2017 đến năm 2021” – Technavio

Thị trường Đánh bắt Dầu khí: Trình động và Xu hướng:

Sự gia tăng nhu cầu về dầu khí đáng chú ý đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Nhu cầu về dầu khí liên tục tăng do nhu cầu và tiêu thụ năng lượng gia tăng. Do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở các nước đang phát triển, tiêu thụ dầu khí sẽ tăng trưởng trong thời gian dự báo. Các nước như Trung Quốc và Ấn Độ cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu năng lượng do đô thị hóa và tăng trưởng dân số nhanh chóng. Vì các bộ phận cơ khí và các bộ phận khác dễ bị rơi trong các hoạt động khoan, các hoạt động câu cá sẽ cần thiết để thu thập những thứ này từ giếng dầu để các hoạt động giếng có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Do đó, sự gia tăng nhu cầu toàn cầu về dầu khí sẽ thúc đẩy các hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí và sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường đánh bắt dầu khí toàn cầu trong thời gian dự báo.

Những tiến bộ công nghệ trong các công cụ và thiết bị đánh bắt dầu khí đang nổi lên như là xu hướng định hình sự tăng trưởng của thị trường.

Xác định các xu hướng, động lực và thách thức chính trên thị trường. Tải mẫu để truy cập thông tin này.

Những dữ liệu chính nào được đề cập trong báo cáo thị