Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa bị phê bình

Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Hiện trạng Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong những tháng đầu năm năm 2022. Ảnh: P.V

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã phê bình Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vì không đảm bảo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư để kịp thời triển khai thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do đơn vị làm chủ đầu tư theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh; chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phát triển tình khẩn trương rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ quản lý dự án của đơn vị trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo công tác chỉ đạo kịp thời, đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các công trình trọng điểm đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa giao là chủ đầu tư Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (còn gọi là Dự án CCSEP Nha Trang), Dự án các Tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, Dự án Hệ thống thoát nước mưa Khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1, Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang…

Trong đó, Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang là một trong các dự án thành phần thuộc Hợp phần Biến đổi khí hậu của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn sông Cái Nha Trang vào mùa khô, đảm bảo mặt cắt thoát lũ vào mùa mưa theo hiện trạng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 dân thành phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh và nước cho hoạt động du lịch; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ 2.000 ha sản xuất nông nghiệp 2 bên bờ sông và nước sản xuất cho nhà máy Sợi Nha Trang.

Dự án này còn nhằm kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường vành đai, cải thiện điều kiện giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho thành phố Nha Trang; giữ mực nước cải tạo môi trường sinh thái và phục vụ giao thông thủy, phát triển du lịch dọc sông Cái; điều tiết một phần dòng chảy sang phía sông Tắc, sông Quán Trường để cải tạo môi trường đô thị cho phía Tây và Nam thành phố.

Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có tổng vốn đầu tư 759 tỷ đồng (từ nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh Khánh Hòa, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thi công, Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giải phóng mặt bằng thi công, bão giá vật liệu xây dựng…

Còn Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang) là một trong những dự án sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng thi công…

Cùng với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, Dự án Nút giao thông Ngọc Hội, các Dự án trên được UBND tỉnh Khánh Hòa nhiều lần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.