Bình Định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng nghề rượu Bàu Đá

Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood vừa làm việc với UBND tỉnh Bình Định và đề xuất quy hoạch Làng nghề rượu Bàu Đá, Làng văn hóa Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đến Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá của tỉnh cũng như ý tưởng quy hoạch đầu tư bảo tồn phát triển sản phẩm rượu Bàu Đá và Làng văn hóa Bình Định.

Đối với Dự án Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã An Nhơn hoàn tất hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng nghề rượu Bàu Đá tại thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn theo phương án đề xuất của nhà đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh trước ngày 5/11/2022. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện lập hồ sơ, thủ tục đầu tư và triển khai các hạng mục của dự án theo đúng quy định của pháp luật vào đầu năm 2023.

UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo UBND xã Nhơn Lộc và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư phát triển Dự án Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, mang lại lợi ích cho người dân địa phương; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý làng nghề gắn với quản lý hạ tầng, môi trường, tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Đối với dự án Làng văn hóa Bình Định, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Tuy Phước và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất triển khai (hoặc bổ sung) quy hoạch quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) khu vực phát triển Làng văn hóa Bình Định, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ: tháng 3/2023 khởi công xây dựng; tháng 1/2024 đưa dự án đi vào hoạt động.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Tuy Phước thực hiện việc bổ sung Dự án Làng văn hóa Bình Định vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2022.

UBND huyện Tuy Phước khẩn trương cập nhật dự án Làng văn hóa Bình Định vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất của địa phương, tổng hợp báo cáo đề xuất (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trong tháng 10/2022, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị nhà đầu tư chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan cung cấp các thông tin dự án để phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch Làng nghề rượu Bàu Đá và Làng văn hóa Bình Định cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.