Bộ Giao thông Vận tải “bật đèn xanh” cho phương án đầu tư sân bay Nà Sản theo phương án PPP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ khảo sát sân bay Nà Sản (Sơn La) ngày 28/5/2022. Ảnh: Báo Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ khảo sát sân bay Nà Sản (Sơn La) ngày 28/5/2022. Ảnh: Báo Chính phủ.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Sơn La liên quan đến việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP.

Theo Bộ GTVT, trên cơ sở nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tháng 12/2021, Bộ GTVT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án “Định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không”.

Trước nhu cầu lớn về nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và cảng hàng không nói riêng, Bộ GTVT đã nghiên cứu, đề xuất định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư đối với từng nhóm cảng hàng không trong hệ thống cảng hàng không của Việt Nam.

Cụ thể, Cảng hàng không Nà Sản thuộc nhóm cảng hàng không ở vùng núi, hải đảo, khả năng cân đối nguồn thu-chi khó khăn và có công suất quy hoạch dưới 5 triệu hành khách/năm; được định hướng chuyển giao các công trình kết cấu hạ tầng cho địa phương để chủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển.

Tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay quy định: để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý, vận hành, duy trì điều kiện khai thác cảng hàng không, sân bay, doanh nghiệp cảng hàng không có trách nhiệm đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình thiết yếu, trừ các trường hợp do Nhà nước trực tiếp đầu tư và các công trình quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp cảng hàng không không có khả năng đầu tư theo kế hoạch phát triển cảng hàng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải đề xuất, kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật”.

Do đó, trong điều kiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước còn khó khăn, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương kêu gọi các nguồn lực để đầu tư Cảng hàng không Nà Sản, trong đó huy động từ phương thức PPP.

“Sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về Quy hoạch, Đề án “Định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không” được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh Sơn La chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Cảng hàng không Nà Sản”, ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết.

Được biết, Cảng hàng không Nà Sản đã dừng hoạt động từ năm 2004 do nhu cầu sử dụng và hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu khai thác.

Theo Quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2015 với quy mô cấp sân bay 4C, giai đoạn 2030 đáp ứng công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm.

Theo hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch hệ thống Cảng hàng không) được Bộ GTVT tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không Nà Sản tiếp tục được đề xuất quy hoạch trong hệ thống Cảng hàng không; theo đó giai đoạn đến năm 2030 đạt công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Do đó, sau khi Quy hoạch hệ thống Cảng hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến trong quý II/2022), cần triển khai lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ năm 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở nghiên cứu đầu tư, phát triển Cảng hàng không Nà Sản.

Hiện nay, Cảng hàng không Nà Sản vẫn thuộc phạm vi quản lý của ACV. Vào tháng 3/2022, ACV đã báo cáo Bộ GTVT về rà soát, khả năng bố trí vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đối với công trình thiết yếu tại các Cảng hàng không do ACV đang quản lý khai thác, trong đó đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Nà Sản, ACV chưa có kế hoạch thực hiện đầu tư trong giai đoạn này.