Bộ Giao thông – Vận tải đồng ý gia hạn tiến độ cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lộ – La Sơn

Thảm bê tông nhựa trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Thảm bê tông nhựa trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh liên quan đến chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ – La Sơn.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính cao tốc Cam Lộ – La Sơn đến ngày 30/11/2022 (bao gồm hạng mục bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông) đảm bảo đưa vào khai thác theo chi đạo của Chính phủ.

Đối với các nút giao, đường gom, đường ngang và đường hoàn trả các đường công vụ mượn của địa phương, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cư điều kiện thực tế đê quyết định thời hạn hoàn thành cụ thể của từng goi thầu, hoàn trả các đường công vụ mượn của địa phương đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và xây dựng tiến độ chi tiết hoàn thành trong năm 2022.

Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tư vấn, nhà thầu và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hợp đồng đã ký kết, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định để triên khai các bước tiếp theo. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh rà soát tình hình thực tế, lập tiến độ chi tiết của các gói thầu, yêu cầu các bên liên quan cam kết thực hiện; đồng thời phải tính toán các giải pháp thi công đảm bảo tiến độ nhưng không được ảnh hưởng đến chât lượng công trình, đáp ứng yêu cầu kinh tế – kỹ thuật của Dự án.

“Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát, phân tích, làm rõ thời gian kéo dài do nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các bên liên quan tại từng goi thầu làm cơ sở xem xét xử lý theo hợp đồng và quy định hiện hành”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Trước đó, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có văn bản xin Bộ GTVT điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án cao tốc Cam Lộ – La Sơn.

Theo lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 5,6 vào tháng 10/2022 gây mưa lớn, kéo dài ngập lụt nhiều nơi làm ảnh hưởng đến công tác thi công của Dự án, do vậy vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành (còn khoảng 26km bê tông nhựa các lớp và một số hạng mục như ATGT của tuyến chính, đường gom, đường ngang, nút giao và hoàn trả đường công vụ phục vụ thi công mượn của địa phương…).

“Các nhà thầu đã rất nỗ lực huy động tài chính và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng từ khi phát động đợt thi đua nước rút 120 ngày đêm đến này thì tại khu vực Thừa Thiên Huế đã mưa tới 33/60 ngày thi công thực tế. Mưa xong thì nhà thầu cũng phải mất 2-3 ngày để nền đường khô ráo mới có thể tổ chức thảm bê tông nhựa để đảm bảo chất lượng”, ông Quý thông tin.

Căn cứ các điều kiện thực tế, trên cơ sở đề nghị của các nhà thầu về việc gia hạn tiến độ thi công, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị Bộ GTVT chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đến hết quý I/2023.

Trong đó, gia hạn tiến độ tuyến chính tuyến đến ngày 30/11/2022; nút giao, đường gom, đường ngang đến ngày 31/12/2022; đường hoàn trả các đường công vụ mượn của địa phương đến ngày 31/3/2023 (do công tác khảo sát, thiết kế và thi công triển khai sau khi tuyến chính hoàn thành).

Đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng chiều dài xây dựng là 98,35 km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.675 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường là 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23 m. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc này sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23 m.