Bộ Xây dựng ủng hộ mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 sân bay Nội Bài trị giá 4.051 tỷ đồng

Nhà ga hành khách T2 CHKQT Nội Bài được đưa vào khai thác năm 2014 với công suất thiết kế 10 triệu hành khách/năm nhưng đến hết năm 2019, sản lượng hành khách quốc tế thông qua nhà ga T2 đạt 11.420.161 hành khách, vượt quá công suất thiết kế.
Nhà ga hành khách T2 CHKQT Nội Bài được đưa vào khai thác năm 2014 với công suất thiết kế 10 triệu hành khách/năm nhưng đến hết năm 2019, sản lượng hành khách quốc tế thông qua nhà ga T2 đạt 11.420.161 hành khách, vượt quá công suất thiết kế.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cho ý kiến thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án “Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Nội Bài”.

Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng cho biết, căn cứ Hồ sơ dự án gửi kèm, hiện CHKQT Nội Bài có 2 nhà ga hành khách, nhà ga T1 phục vụ khách bay nội địa và T2 phục vụ khách bay quốc tế. Nhà ga T2 hiện hữu được thiết kế công suất 10 triệu khách/năm. Tuy nhiên theo báo cáo, hiện tại nhà ga T2 đang phải hoạt động vượt công suất trong khi tốc độ tăng trưởng hành khách của hàng không ngày càng tăng.

“Như vậy, để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hàng không thì chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng để nâng công suất phục vụ của nhà ga hành khách T2 là cần thiết”, đại diện Bộ Xây dựng đánh giá.

Liên quan đến sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch CHKQT Nội Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008. Theo đó, CHKQT Nội Bài là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, tổng công suất phục vụ cho giai đoạn sau năm 2020 là 25 triệu hành khách/năm và khoảng 500.000 tấn hàng hóa/năm; trong đó nhà ga hành khách T1 là 10 triệu hành khách/năm, nhà ga hành khách T2 là 15 triệu hành khách/năm.

Tại Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018, công suất thiết kế phục vụ hành khách của CHKQT Nội Bài giai đoạn đến năm 2020 dự kiến 30 triệu hành khách/năm; giai đoạn đến năm 2030 dự kiến 60 triệu hành khách/năm.

Tại văn bản số 11281/BGTVT-KHĐT ngày 5/10/2017, Bộ GTVT  đã có chấp thuận cập nhật quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết một số công trình tại CHKQT Nội Bài, trong đó đã chấp thuận điều chỉnh quy mô các nhà ga hành khách bằng các giải pháp: cải tạo, nâng cấp, sắp xếp bố trí lại dây chuyền, mở rộng để đạt công suất phục vụ 30 triệu hành khách/năm (nhà ga T1 đạt 15 triệu hành khách/năm, nhà ga T2 đạt 15 triệu hành khách/năm).

Tuy nhiên, do hiện nay quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của CHKQT Nội Bài chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng của Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư – ACV báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, làm rõ việc áp dụng quy định của pháp luật đối với dự án như quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, xây dựng,… để việc triển khai dự án được thuận lợi, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

Do Dự án dự kiến triển khai thiết kế 3 bước và đều do tư vấn nước ngoài thực hiện nên chủ đầu tư cần nghiên cứu năng lực các đơn vị tư vấn trong nước, để có thể phối hợp với tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc thiết kế cụ thể, nhằm nâng cao năng lực của tư vấn trong nước, tiếp cận công nghệ thi công mới và tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, việc cải tạo mở rộng phần thân và hai bên cánh nhà ga sẽ ảnh hưởng đến thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách T2 hiện hữu. Do đó, để đảm bảo sự hài hòa về kiến trúc giữa phần mở rộng và phần hiện hữu, Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu giải pháp thiết kế kiến trúc phần mở rộng và triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2020, trong vai trò là cơ quan đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã đề nghị các bộ: GTVT, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp… có đánh giá về Dự án mở rộng Nhà ga T2 để đơn vị này tổng hợp, báo cáo UBND Tp. Hà Nội xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất của ACV, đơn vị đang quản lý, khai thác CHKQT Nội Bài sẽ huy động 4.051 tỷ đồng vốn tự có để mở rộng, nâng công suất Nhà ga T2 trên ranh giới đất hiện có từ 10 triệu hành khách/năm lên 15 triệu hành khách/năm. Thời gian triển khai công trình kéo dài khoảng 5 năm, bắt đầu từ năm 2020.

Được biết, Nhà ga hành khách T2 CHKQT Nội Bài được đưa vào khai thác năm 2014 với công suất thiết kế 10 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng đáp ứng công suất 15 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, đến hết năm 2019, sản lượng hành khách quốc tế thông qua nhà ga T2 đạt 11.420.161 hành khách, vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T2 hiện hữu. Trong khi đó, việc mở thêm các đường bay quốc tế của các hãng hàng không trong nước sẽ làm tăng lưu lượng hành khách thông qua Cảng.