Cẩm Phả – Điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư

Đô thị Cẩm Phả ngày càng xanh, sạch, đẹp 	ảnh: dương phượng đại
Đô thị Cẩm Phả ngày càng xanh, sạch, đẹp ảnh: dương phượng đại

Với vị trí thuận lợi cùng nhiều chính sách, giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, TP. Cẩm Phả luôn duy trì và phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế để thu hút ngày càng nhiều hơn các tập đoàn, doanh nghiệp vào đầu tư; tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn, an toàn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả khẳng định: “Cẩm Phả đang tập trung thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân có thể tiếp cận điều kiện sản xuất, kinh doanh một cách bình đẳng và tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Với quan điểm nhà đầu tư thành công chính là động lực phát triển của địa phương, những năm gần đây, Cẩm Phả được ghi nhận là địa bàn có môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Sun Group, Vingroup… nghiên cứu, khởi động và triển khai các dự án lớn mang tính động lực. Đó là các dự án: nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; Khu đô thị – du lịch, dịch vụ Bái Tử Long II; Dự án Khu du lịch dịch vụ, đô thị ven biển phường Quang Hanh hay Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông…

Có được kết quả đó là do Thành phố luôn coi công tác cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu, là chìa khóa quan trọng để mở cửa thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, thành phố tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền phục vụ, đặc biệt là hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận giải quyết kết quả hiện đại tại các phường, xã với 100% hồ sơ, văn bản được xử lý trên môi trường mạng. Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và đầu tư dự án trên địa bàn.

Đồng thời, thành phố cũng rà soát, bổ sung và vận dụng các cơ chế chính sách; ban hành nhiều văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư; làm rõ những trở ngại làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố và có biện pháp khắc phục, giúp các doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư tại địa phương. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, đến nay Cẩm Phả có trên 1.600 doanh nghiệp đang hoạt động, đa dạng các ngành nghề như dịch vụ, thương mại, xây dựng, lữ hành, sản xuất nông nghiệp…

Cùng với đó, TP. Cẩm Phả triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Riêng trong năm 2021, Thành phố đã hỗ trợ cho 11 đơn vị với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Lũy kế đến nay đã hỗ trợ cho 18 cơ sở với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng.

“Thời gian tới, Cẩm Phả sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư mới, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nhu cầu thực tế về thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế, đã khẳng định thương hiệu. Hạn chế tối đa các dự án đầu tư quy mô nhỏ lẻ, sử dụng diện tích đất lớn, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Cường cho biết thêm.

Thành phố vẫn tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể xây dựng Cẩm Phả cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 và trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Thực hiện các đề án xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn; đề án sáp nhập xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa. Bên cạnh đó, xây dựng quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ, thương mại, dân cư để mời gọi, thu hút nhà đầu tư…