Cần Thơ “mạnh tay” với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký Công văn số 1394/UBND-XDĐT gửi Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tại Công văn nêu trên, UBND TP. Cần Thơ cho biết, theo số liệu báo cáo hàng ngày của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ (tính mốc thời gian 10 ngày: từ ngày 5 đến ngày 15/4/2022), tỷ lệ giải ngân của thành phố tiến triển rất chậm (tương ứng thời gian nêu trên, tỷ lệ giải ngân từ 7,8% đến 8,7% (trong 10 ngày, chỉ tăng 0,9%), trong đó: 8 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0%, 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 10%, 5 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, 3 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, 4 chủ đầu tư có tỷ lệ giải trên từ trên 30% – 71%).

Cần Thơ đề ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 95%

UBND TP. Cần Thơ cho rằng, tinh thần trách nhiệm của một số Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án chưa cao, thiếu quyết tâm, năng lực tổ chức và cá nhân phụ trách dự án chưa nhiều kinh nghiệm, bị động trong công tác phối hợp và thiếu các biện pháp mạnh, hữu hiệu trong triển khai các gói thầu, hạng mục công trình, dự án… nếu chậm đổi mới phương pháp làm việc, thì khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 không hoàn thành kế hoạch đề ra (trên 95%).

“Chủ tịch UBND Thành phố phê bình nghiêm khắc và cảnh cáo Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, đối với các công trình/dự án đã có nhà thầu thi công, nhưng có tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 15/4/2022 dưới 10% (theo số liệu Kho bạc nhà nước Cần Thơ)”, Công văn nêu.

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh và giải quyết kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, khẩn trương kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản trong hợp đồng thi công đã ký kết, thực trạng công tác triển khai trên công trường (khách quan, chủ quan…), thực hiện ngay các biện pháp phù hợp chế tài các nhà thầu: cảnh cáo, xử phạt, cắt hợp đồng, thay thế ngay các nhà thầu yếu năng lực, đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, cấm tham dự thầu trên địa bàn thành phố… đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND Thành phố trước ngày 24/4/2022. Đồng thời, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công trên công trường, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền, có báo cáo đề xuất cụ thể, trình sở, ngành chức năng/UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thường xuyên kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng thi công các dự án/công trình trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nếu chậm bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân của địa phương và thành phố.

UBND quận, huyện có trách nhiệm rà soát, báo cáo chi tiết về kế hoạch, tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án/công trình trên địa bàn, có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành (do Chủ tịch UBND quận, huyện ký) và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 27/4/2022.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận, huyện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công các gói thầu, tăng tỷ lệ giải ngân; báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời các nội dung vượt thẩm quyền…

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, tính đến ngày 24/3/2022, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công của thành phố là 498,301/7.030,266 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,1% kế hoạch. Trong đó, cấp thành phố giải ngân đạt 4,5% kế hoạch; cấp quận, huyện giải ngân đạt 12,2% kế hoạch.