Cần Thơ xem xét báo cáo xin đưa KCN Ô Môn – Cần Thơ ra khỏi quy hoạch

Theo phản ánh của cử tri quận Ô Môn (TP. Cần Thơ), thời gian qua Thành phố có văn bản yêu cầu quận phải giữ nguyên hiện trạng đất, không cho người dân thay đổi hiện trạng, chuyển mục đích… do quy hoạch khu công nghiệp diện tích 500 ha tại phường Trường Lạc, nhưng đến nay chưa công bố cụ thể, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người dân tại địa phương.

Từ đó, cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng thành phố công bố cụ thể vị trí quy hoạch, thời gian triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Trả lời kiến nghị nêu trên của cử tri quận Ô Môn, tại Văn bản số 297/BC-UBND ngày 11/11/2022 của UBND TP. Cần Thơ Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 (Phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo Chương trình giám sát năm 2022), UBND TP. Cần Thơ cho biết, Khu công nghiệp (KCN) Ô Môn – Cần Thơ diện tích 500ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ tại Công văn số 156/TTg-CN ngày 4/2/2021.

UBND TP. Cần Thơ thông tin, KCN Ô Môn – Cần Thơ đã được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Thời gian qua, thành phố đã tích cực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu để lập dự án đầu tư KCN Ô Môn – Cần Thơ. Tuy nhiên, do chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực hiện nay tương đối cao nên việc thu hút nhà đầu tư dự án khu công nghiệp chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, vị trí quy hoạch khu công nghiệp nêu trên không còn phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của quận Ô Môn.

Ngày 18/8/2022, lãnh đạo UBND Thành phố đã tổ chức cuộc họp rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Qua đó, thống nhất đưa KCN Ô Môn – Cần Thơ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp do chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay tương đối cao và vị trí chưa phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của quận Ô Môn.

UBND TP. Cần Thơ cho biết, đang xem xét báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc đưa KCN Ô Môn – Cần Thơ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, vào ngày 4/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 156/TTg-CN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND TP. Cần Thơ về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8710/BKHĐT-QLKKT ngày 28/12/2020) về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ như sau: Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Thốt Nốt từ 600 ha xuống 200 ha.

Đưa khu KCN Ô Môn có diện tích 600 ha và KCN Bắc Ô Môn có diện tích 400 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Bổ sung quy hoạch KCN Ô Môn – Cần Thơ có diện tích là 500 ha, vị trí tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ và KCN Vĩnh Thạnh diện tích là 900 ha, vị trí tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn TP. Cần Thơ nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.