Cao tốc Bắc – Nam đoạn Nha Trang – Vân Phong sẽ bàn giao 70% mặt bằng trước 20/11

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh khẩn trương tổ chức triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang), đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đối với một đô thị.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các địa phương, gồm thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (đoạn Nha Trang – Vân Phong); đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của Chính phủ (bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt 70% khối lượng trước ngày 20/11/2022 và đạt 100% khối lượng trước ngày 30/3/2023).

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án thành phần 1) tiếp tục căn cứ các mốc tiến độ theo kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án thành phần 1, thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo tiến độ theo các mối thời gian theo quy định.

Chính quyền các địa phương, gồm huyện Cam Lâm, Diên Khánh, TP. Cam Ranh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất việc thi công, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, kịp thời giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án theo đúng thời hạn yêu cầu của UBND tỉnh vào ngày 28/9/2022.