Công ty con của SAM Holdings được chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp 400 ha

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông. Dự án có diện tích 400 ha tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp; phía Tây giáp Khu công nghiệp Nhân Cơ và đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14); 3 phía còn lại giáp suối và đất nông nghiệp.

CTCP Capella Quảng Nam là nhà đầu tư dự án. Năm 2021, Capella Quảng Nam lãi trước thuế 9,7 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch đề ra. Công ty này do CTCP SAM Holdings (HoSE: SAM) sở hữu 92,86% vốn tại ngày 30/9. Đầu tư bất động sản, trong đó có bất động sản KCN là một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của SAM Holdings. Công ty đang triển khai các dự án bất động sản KCN trọng điểm, một trong số đó là dự án KCN Tam Thăng 2 quy mô 103 ha, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam.

Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc cập nhật vị trí và quy mô diện tích dử dụng đất của KCN Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 – 2025, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan thời kỳ 2021 – 2030.

Trong thời gian không quá 5 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng phương án phân kỳ đầu tư hợp lý để bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu đất đã được giao.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các KCN hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch được duyệt vào tháng 2/2019, KCN Nhân Cơ 2 được phân thành 4 phân khu chức năng chính. Trong đó, đất khu công nghiệp chiếm tỷ lệ gần 54%, còn lại là đất cây xanh, giao thông, kho tàng, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu ở chuyên gia và công nhân, đường giao thông…