Đắk Lắk thúc giục hoàn thiện hồ sơ Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn về việc phối hợp thực hiện và tiếp nhận hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các thủ tục phân cấp ủy quyền cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần của Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột để chủ động phối hợp thực hiện theo thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm làm đơn vị đầu mối của tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải để tiếp nhận hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và quản lý, lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông – Vận tải về nội dung kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các đơn vị được phân công thực hiện quản lý, đầu tư các dự án thành phần; khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Bí thư tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Đình Trung kiểm tra kiểm tra thực tế Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh.
Bí thư tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung kiểm tra kiểm tra thực tế Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về việc bố trí ngân sách tỉnh tham gia Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Tỉnh Đắk Lắk bố trí 50% chi phí giải phóng mặt bằng các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, với số vốn là 916,5 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025

Tỉnh Đắk Lắk, đảm bảo bố trí vốn tham gia của tỉnh theo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án; trong trường hợp tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần trên địa bàn, ngân sách tỉnh sẽ bố trí tăng tương ứng 50%.

Theo quy hoạch, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có quy mô 4 làn xe, chiều dài khoảng 117,5 km; trong đó, đoạn qua Khánh Hòa khoảng 32,7 km, qua tỉnh Đắk Lắk khoảng 84,8 km. Toàn tuyến dự kiến xây dựng 49 cầu trên tuyến chính, 7 cầu vượt ngang và 3 hầm, gồm: Hầm Phượng Hoàng dài khoảng 2.100 m, hầm Ea Trang khoảng 700 m và hầm Chư Te khoảng 700 m.

Dự án được đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỷ đồng; dự kiến khởi công năm 2023 và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2026.