Đắk Nông chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến nông sản tại KCN Tâm Thắng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông vừa thông báo chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến nông sản tại khu công nghiệp Tâm Thắng.

Theo đó, dự án Nhà máy chế biến nông sản do Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam làm chủ đầu tư được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Tâm Thắng (huyện Cư Jút) vào năm 2019.

Dự án Nhà máy chế biến nông sản có diện tích 6.525 m2, vốn đầu tư 10 tỷ đồng; công suất 500 tấn sản phẩm/năm.  

Đến ngày 12/12/2022, Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nêu trên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Vì vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy chế biến nông sản tại KCN Tâm Thắng.

Đắk Nông chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy chế biến nông sản.
Đắk Nông chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến nông sản.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 2 khu công nghiệp là KCN Tâm Thắng có diện tích 179,19ha, KCN Nhân Cơ có diện tích 148ha. Ngoài ra, KCN Nhân Cơ 2 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 với diện tích 400,35 ha.

Như vậy, tổng diện tích đất KCN đã thành lập và được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 727,54ha. Dự kiến, trong thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh Đắk Nông sẽ quy hoạch, thành lập mới thêm 4 KCN để thu hút đầu tư.

Tính đến giữa năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 43 dự án đầu tư. Trong đó, có 34 dự án đã đi vào hoạt động, 09 dự án đang triển khai thực hiện; tổng vốn đăng ký đầu tư 18.106 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các KCN tại Đắk Nông đạt trên 85%; KCN Nhân Cơ là 86,5%, KCN Tâm Thắng là hơn 89%…