Đắk Nông kêu gọi đầu tư hàng loạt khu đô thị, khu du lịch sinh thái

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười vừa ký quyết định 749/QĐ-UBND, ban hành danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Có 22 dự án trong Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022. Trong đó, ĩnh vực xã hội hóa 3 dự án; lĩnh vực nông nghiệp có 4 dự án; lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp là 1 dự án. Đặc biệt lĩnh vực thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị là 14 dự án.

Trên địa bàn TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông kêu gọi đầu tư 9 dự án. Trong đó có một số dự án kêu gọi đầu tư khu đô thị với số vốn lớn như Khu đô thị Lửa và Nước Đắk Rtik, diện tích hơn 752 ha có tổng vốn hơn 53.000 tỷ đồng; Khu đô thị Thung lũng xanh Nghĩa Phú có tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng; Khu đô thị cửa ngõ Nghĩa Phú với hơn 8.600 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái thác Liêng Nung tổng vốn dự kiến hơn 700 tỷ đồng…

Đắk Nông kêu gọi đầu tư 22 Dự án.
Đắk Nông kêu gọi đầu tư 22 dự án trong năm 2022

Tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông kêu gọi đầu tư hai dự án là Khu du lịch sinh thái Hồ Trúc, tổng vốn đầu tư dự kiến là 500 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn, tổng vốn đầu tư hơn 750 tỷ đồng…

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng bộ tài liệu xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo đúng quy định đối với các dự án đã đầy đủ thông tin; cung cấp thông tin rộng rãi đến nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất để kêu gọi triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả để giao về cho các địa phương hoặc cơ quan chức năng của tỉnh quản lý theo đúng quy định, làm cơ sở thực hiện kêu gọi đầu tư.

Thành phố Gia Nghĩa sẽ đầu tư nhiều Dự án đô thị lớn.
Thành phố Gia Nghĩa sẽ đầu tư nhiều dự án đô thị lớn.

Chủ tịch Hồ Văn Mười giao các địa phương cập nhật danh mục các dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; đề xuất danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội; đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án đối với các dự án sử dụng toàn bộ hay một phần quỹ đất do địa phương quản lý.

Ngoài ra, lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500; quy hoạch phát triển đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 theo quy định để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, đối với dự án đầu tư có sử dụng đất).

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế từng dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thiện cơ sở pháp lý của các dự án còn thiếu thông tin trước ngày 30/6/2022 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.