Đề xuất Điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc

Dự án đập ngăn Sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: L.P
Dự án đập ngăn Sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: L.P

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành thông báo kết luận ý kiến của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc Điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại (giai đoạn 2015 – 2024).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong điều kiện biến đổi khí hậu thất thường và xuất phát từ thực tiễn hiện nay, cùng với phía thượng nguồn sông Trà Khúc có nhiều công trình thủy lợi, thủy điện hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác, góp phần điều tiết phòng, chống lũ cho vùng hạ du, vì vậy, điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại (viết tắt là điều chỉnh Quy hoạch) lần này không nhất thiết đặt vấn đề như Quy hoạch đã lập, phê duyệt vào năm 2014.

Mục tiêu của điều chỉnh Quy hoạch là vừa đảm bảo phòng, chống lũ lưu vực sông Trà Khúc, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và thành phố Quảng Ngãi nói riêng. Vì vậy, nội dung điều chỉnh Quy hoạch lần này để đảm bảo tiêu, thoát lũ tốt và đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên Sông Trà Khúc, góp phần mở rộng diện tích đất để phát triển các khu đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành thủy lợi; sự linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn lập quy hoạch, không “cứng nhắc”.

Qua báo cáo của đơn vị tư vấn, việc điều chỉnh Quy hoạch lần này gồm 5 nội dung chính: “Điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch; Điều chỉnh biện pháp phòng, chống lũ; Điều chỉnh tuyến chỉnh trị và phương án chỉnh trị; Điều chỉnh khái toán vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư; Điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư quy hoạch”.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, góp ý tại cuộc họp ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh lưu ý chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu cao trình đề xuất cho khu vực thôn An Phú (Đảo Ngọc) cần xem xét đảm bảo tương thích với cao trình của 2 tuyến đường: Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời phù hợp với cao trình chung của Quy hoạch thủy lợi và tương đồng với cao trình của các công trình khu vực xung quanh; đơn vị tư vấn cập nhật, thống nhất với chủ đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh lựa chọn cao trình phía đầu Đảo Ngọc là 7,87 m và phía cuối Đảo Ngọc là 6,8 m (phía đầu, phía cuối được xét theo chiều thuận dòng chảy sông Trà Khúc); tăng cường các biện pháp phi công trình, hạn chế tối đa các biện pháp công trình nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ, mỹ quan đô thị, hài hòa với thiên nhiên và giảm áp lực vốn đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát chặt chẽ nội dung hoàn chỉnh Quy hoạch điều chỉnh của đơn vị tư vấn theo Kết luận của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/8/2022, làm cơ sở triển khai các nội dung liên quan.

Đối với việc nạo vét, khai thác cát đảm bảo thoát lũ sông Trà Khúc, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích, trữ lượng khu vực từ hạ lưu cầu Trường Xuân đến cầu Cổ Lũy để tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác cát theo quy định (trừ phần diện tích, trữ lượng dành để phục vụ san lấp khu Đảo Ngọc, thôn An Phú trong thời gian đến). Kết quả, các cơ quan trên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2022.