Đề xuất Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng chưa phù hợp quy hoạch

Công ty cổ phần Phúc Hưng đề xuất đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng lên 300 giường (tổng diện tích sàn 19.830 m2, tầng cao 9 tầng, mật độ xây dựng 36%), với diện tích đất dự kiến (sau khi mở rộng) khoảng 5.412,4 m2, tại phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đối chiếu với Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP. Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt, vị trí đề xuất đầu tư mở rộng dự án thuộc một phần lô đất có ký hiệu CC-25 được quy hoạch đất công cộng – thương mại dịch vụ đô thị, với các thông số quy hoạch kiến trúc quy định như mật độ xây dựng 60%, tầng cao 4 tầng, hệ số sử dụng đất 2,4 lần.

Còn đối chiếu Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nghĩa Chánh, Sở Xây dựng nhận thấy, một phần diện tích đề xuất đầu tư mở rộng bệnh viện này thuộc quy hoạch đất ở.

“Như vậy, việc đề xuất đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tại vị trí trên có một số nội dung như tầng cao, mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi và Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nghĩa Chánh được duyệt”, ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng ký văn bản phúc đáp.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của UBND TP. Quảng Ngãi để kiểm tra, rà soát và làm rõ hơn về sự phù hợp với các quy hoạch trên; hướng dẫn nhà đầu tư phối hợp với UBND TP. Quảng Ngãi để rà soát, cập nhật các nội dung hợp lý vào Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP. Quảng Ngãi (đang triển khai); đồng thời rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nghĩa Chánh cho hợp lý.