Đề xuất thêm cơ chế để khởi công Dự án vành đai 3 TP.HCM sớm 6 tháng

Theo kế hoạch ban đầu của TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An dự án đường vành đai 3 sẽ khởi công vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại kế hoạch TP.HCM đã thống nhất với các tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án để tiến hành khởi công vào tháng 6/2023, tức là sớm hơn nửa năm.

Nút giao Tân Vạn
Phối cảnh nút giao Tân Vạn thuộc Dự án đường vành đai 3, TP.HCM 

Đề cập đến mốc tiến độ thực hiện dự án, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, để khởi công sớm hơn so với kế hoạch 6 tháng, TP.HCM và 3 tỉnh có dự án đi qua đã thống nhất đề xuất Chính phủ xin thêm cơ chế thực hiện.

Cụ thể, 4 tỉnh, thành đề xuất Chính phủ cho triển khai đồng thời các công việc gồm thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả; phê duyệt dự án; điều chỉnh cục bộ quy hoạch, quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường… để rút ngắn thời gian thực hiện.

Về giải phóng mặt bằng, 4 địa phương đề xuất cho làm đồng thời các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Các công việc khác như xác định nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được đề xuất làm cùng một lúc.

Nếu các đề xuất này được thông qua thì dự án có thể khởi công vào tháng 6/2023 (sớm hơn nửa năm so với kế hoạch trước đây). Được biết, ngày 15/7, TP.HCM tiếp tục làm việc với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An để bàn thảo và thống nhất các kế hoạch thực hiện Dự án đường vành đai 3 trong thời gian tới.

Liên quan đến tiến độ dự án, ngày 14/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định thành lập Hội đồng cố vấn dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.

Hội đồng cố vấn có nhiệm vụ tham gia góp ý định hướng về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan trong các lĩnh vực như kỹ thuật, vật liệu xây dựng, công nghệ, đấu thầu, quản lý chi phí, tổ chức thi công, tổ chức điều hành dự án…

Ngoài ra, Hội đồng cố vấn còn tư vấn, phản biện, góp ý phương án, đề xuất giải pháp tối ưu và nhận diện các vướng mắc phát sinh, kịp thời tư vấn cho UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.