Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bắt đầu khởi động

Cao tốc La Sơn - Túy Loan
Cao tốc La Sơn – Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022. Ảnh: Phước Tuần

Theo Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải – GTVT), đến nay đơn vị đã chỉ đạo tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột theo Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội bàn giao cho các địa phương.

Ban Quản lý Dự án 6 đã tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương, dự toán chi phí, hồ sơ yêu cầu các gói thầu tư vấn các gói thầu tư vấn; nghiên cứu cơ chế đặc thù được phép sử dụng, vận dụng, nghiên cứu điều chỉnh phương án hướng tuyến tại một số đoạn tuyến dự án thành phần 2; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương…

Bộ GTVT dự kiến phân công Dự án thành phần 1 sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đảm nhận; Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 6 đảm nhận; Dự án thành phần 3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đảm nhận.

Ban Quản lý Dự án 6 đề nghị Bộ GTVT sớm có quyết định giao cho đơn vị làm chủ đầu tư dự án thành phần 2, chỉ đạo phương án tuyến của Dự án thành phần 2 để triển khai các bước tiếp theo; sớm thống nhất và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện dự án giữa Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để giao nhiệm vụ trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ GTVT sẽ sớm ban hành Quy chế phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để triển khai đúng tiến độ đề ra, đồng thời sẽ tham mưu Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách khung cho toàn tuyến.

Vì vậy, các địa phương sớm thành lập ban chỉ đạo triển khai dự án, thỏa thuận hướng tuyến, xây dựng đề cương thiết kế định hướng đảm bảo thống nhất đồng bộ, hiệu quả. Thời gian đến, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đi khảo sát thực tế để cùng với địa phương thống nhất nội dung phát sinh trong quá trình triển khai dự án cao tốc.