Dự án Thủy điện Long Sơn được yêu cầu xác định lại phương án tài chính

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn. Theo đó, ngày 30/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn. Theo đó, tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Thủy điện Long Sơn là 325.315.740.000 đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 97.954.720.000 đồng, còn lại là vốn huy động.

Ngày 22/8/2022, Công ty cổ phần thủy điện Long Sơn đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn thành 410.169.890.000 đồng. Trong đó, vốn của chủ đầu tư 123.050.969.000 đồng, còn lại là vốn huy động.

Theo Sở Tài chính, Công ty cổ phần thủy điện Long Sơn được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300832408, đăng ký lần đầu vào ngày 19/2/2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 15/8/2022 với vốn điều lệ là 125 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2022 đến ngày 17/8/2022, Công ty cổ phần Thủy điện Long Sơn có vốn chủ sở hữu là 124.946.663.798 đồng. Vì vậy, việc nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện Dự án Thủy điện Long Sơn thành 123.050.969.000 đồng là có cơ sở.

Tuy nhiên, ngày 19/8/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kon Tum (Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum) đồng ý cấp tín dụng tối đa 70% tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn đối với Công ty cổ phần Thủy điện Long Sơn.

Tuy nhiên, Ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum chưa có ý kiến cụ thể về thời gian vay và lãi suất cho vay. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị nhà đầu tư bổ sung nội dung trên để xác định hiệu quả tài chính của dự án.

Mặt khác, Sở Tài chính cho rằng, việc xác định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư được phân tích trên cơ sở nguồn vốn đầu tư, phương thức huy động vốn và lãi suất huy động vốn, doanh thu và các khoản chi phí. Cho nên, việc nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án. Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định lại phương án tài chính của dự án cho phù hợp.