Gần hết năm Bình Dương mới giải ngân được 41% vốn đầu tư công

Ngày 1/11, UBND tỉnh Bình Dương đã họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội thường kỳ tháng 10/2022. Báo cáo tại cuộc họp đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong tháng 10/2022, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định.

Tính chung cả 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký kinh doanh trong nước tăng cao so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất là giải ngân vốn đầu tư công đạt mức rất thấp. Cụ thể, tính đến ngày 15/10, vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương mới giải ngân được 3.692 tỷ đồng (đạt 41,4% kế hoạch năm 2022). Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2022 với mức giải ngân như vậy là rất thấp.

Thi công mở rộng Quốc lộ 13
Tỉnh Bình Dương gấp rút chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân cao để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công đạt 85% năm 2022. Trong ảnh nhà thầu đang thi công mở rộng Quốc lộ 13.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo về các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2022, Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, UBND tỉnh Bình Dương đã trình HĐND tỉnh điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, và đã được HĐND thông qua tại kỳ họp vào ngày 20/10 vừa qua.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, từ nay đến cuối năm 2022, Bình Dương tập trung thực hiện 4 giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, chỉ đạo các sở, ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, thời gian xử lý hồ sơ; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc;

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp kéo dài thời gian thực hiện dự án do nhà thầu hoặc đơn vị tư vấn năng lực yếu kém. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, đảm bảo thời gian báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhằm phục vụ công tác tham mưu điều hành kế hoạch đầu tư công;

Thứ tư, tổ chức họp giao ban định kỳ giữa các  chủ đầu tư để tiếp tục rà soát khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn. Đặc biệt, tỉnh sẽ thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Dương đã giao là 8.909 tỷ đồng, phân bổ cho 316 dự án, tăng 130 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2022, vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương mới giải ngân được 3.692 tỷ đồng (đạt 41,4% kế hoạch).