Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang vận hành ổn định
Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đang vận hành ổn định, với khoảng 50.000 lượt người được vận chuyển mỗi ngày.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn thực hiện Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Theo Bộ GTVT, Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông do Công ty HH Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện (đơn vị được chỉ định thầu trong Hiệp định). Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ, Bộ GTVT đã báo cáo và được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/3/2022.

Trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và đã hoàn thành thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, thực hiện nghiệm thu công trình thành phần, nghiệm thu tổng thể công trình vào ngày 24/3/2021.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên đến ngày 15/9/2021, Tổng thầu EPC mới ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình làm cơ sở Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện vào ngày 5/11/2021). Trên cơ sở này, Bộ GTVT đã bàn giao cho UBND TP.Hà Nội đưa công trình vào khai thác từ ngày 6/11/2021.

Mặc dù, Dự án đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác giai đoạn đầu, tuy nhiên vẫn còn một số công việc Tổng thầu EPC vẫn phải tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng như: mua sắm vật tư linh kiện dự phòng, phương tiện chuyên ngành khu Depot, hoàn thiện các hồ sơ hoàn công còn lại, tiếp tục đánh giá an toàn hệ thống đối với hạng mục thông tin, tín hiệu trong giai đoạn đầu khai thác và thực hiện công tác bảo hành công trình.

Do các công việc này hiện nay vẫn đang được Tổng thầu EPC thực hiện. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến thời điểm kết thúc công tác bảo hành (ngày 6/11/2023).