Gia Lai điều chỉnh vốn đầu tư nhiều dự án

a
Gia Lai điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh 6 dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 của tỉnh Gia Lai. Trong đó, 3 dự án điều chỉnh giảm số vốn 99 tỉ đồng, gồm: Dự án tuyến giao thông biên giới cấp bách Đức Cơ giảm từ 63 tỉ đồng xuống 42 tỉ đồng; Dự án đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông giảm từ 141,784 tỉ đồng xuống còn 105,784 tỉ đồng; Dự án đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn), TP.Pleiku giảm từ 125 tỉ đồng còn 83 tỉ triệu đồng.

Bên cạnh đó, điều chỉnh tăng vốn 3 dự án với số vốn 95 tỉ đồng gồm: Dự án cầu qua sông Ayun vào xã Yeng tăng từ 25 tỉ đồng lên 35 tỉ đồng; Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 663 tăng từ 40 tỉ đồng tăng lên 65 tỉ đồng; Đường hành lang kinh tế phía Đông tăng từ 225 tỉ đồng lên 289 tỉ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm việc đề xuất điều chỉnh tăng, giảm vốn, không để mất vốn, không đủ vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án, thực hiện thanh toán vốn được phân bổ theo đúng quy định của pháp luật.