Gia Lai: Gần 900 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022

a
Tỉnh Gia Lai có 885 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2022. Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11 và 11 tháng của năm 2022, UBND tỉnh Gia, các chỉ tiêu kế hoạch hầu hết đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 25.231 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 79.695 tỷ đồng, tăng 15,97% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021…

Trong tháng 11, tỉnh Gia Lai có 70 doanh nghiệp và 56 đơn vị trực thuộc được thành lập mới, lũy kế từ đầu năm đến nay, có 885 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17,3% cùng kỳ năm 2021 với tổng vốn đăng ký 8.110 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh Gia Lai cũng đưa ra những tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách, giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch; ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng, giá vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác tiếp tục duy trì ở giá cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; trật tự an toàn xã hội còn xảy ra nhiều…

Ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm. Đồng thời, tập trung đánh giá, phân tích, chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, vướng mắc, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các ngành liên quan thông tin về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; tình hình xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp; hiệu quả tái canh các loại cây trồng chủ lực chưa cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn…