Gia Lai tiếp tục khắc phục tồn tại trong đầu tư điện mặt trời mái nhà

a
Một dự án điện mặt trời ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tuấn

Sở Công thương tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Gia Lai; chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà về việc tiếp tục khắc phục các tồn tại liên quan đến việc triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, thời gian qua, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Sở Công thương cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tuy nhiên, việc đầu tư phát triển nhanh trong thời gian ngắn nên đã phát sinh một số hệ lụy.

Sở Công thương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà triển khai khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo quy định của pháp luật. Đây không phải là căn cứ thực hiện hợp đồng hay thanh toán tiền điện giữa Công ty Điện lực Gia Lai (bên mua) và chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (bên bán).

Theo Sở Công thương Gia Lai, vừa qua, một vài huyện, thị xã chưa thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp. Về vấn đề này, Sở Công thương cho rằng: Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình đường dây và trạm biến áp là công trình theo tuyến ngoài đô thị được miễn giấy phép xây dựng, tuy nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

Sở Công thương cho hay, mục đích của việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp là để đảm bảo hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp không chồng lấn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch khác của địa phương.

Sở Công thương Gia Lai đề nghị UBND các huyện, thị xã xem xét có văn bản chấp thuận sự tồn tại của đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp (đang vận hành) hoặc có văn bản thỏa thuận nếu hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp không ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch khác của địa phương.