Gia Lai triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

a
Gia Lai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh giải ngân được 1.475 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.318,7 tỷ đồng, đạt 40,8% (vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.017,8 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương giải ngân 300,9 tỷ đồng, đạt 24,1% kế hoạch); vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân được 156 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch (vốn ngân sách địa phương 153,9 tỷ đồng, đạt 52,08%; vốn ngân sách trung ương 2,1 tỷ đồng, đạt 2,18%). Trong tổng số 28 dự án khởi công năm 2022, đến nay có 13 dự án đã triển khai thi công, 6 dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu, 6 dự án đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, 3 dự án đang lập thiết kế bản vẽ thi công.

Trong năm 2022, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án như lập 4 đoàn công tác tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời; Hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, chủ đầu tư, Ban quản lý tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện và không chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch vốn đối với các dự án triển khai chậm; bổ sung cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo về UBND tỉnh.

Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý liên hệ chặt chẽ với Bộ Tài chính, các cơ quan chủ quản Trung ương làm việc với các nhà tài trợ để hài hòa giữa thủ tục nhà tài trợ và quy định của Chính phủ trên nguyên tắc phù hợp với quy định Việt Nam tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn vay nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra và xử lý kịp thời việc cấp giấy phép khai thác mỏ, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9-2-2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án; Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi; Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công.