Hà Nội kêu gọi đầu tư vào 11 dự án nông nghiệp

1
11 dự án Hà Nội kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 bao gồm nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao và các khu giết mổ gia súc tập trung

Cụ thể, các dự án này bao gồm: dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã An Thượng, Song Phượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Hoài Đức, quy mô 668ha, dự kiến vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao xã Hiền Ninh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn quy mô 120ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở các xã Thanh Xuân, Tân Dân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn quy mô 70ha, dự kiến vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Dự án nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái xã Hiệp Thuận sản nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Phúc Thọ quy mô 200ha, dự kiến vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Sở NN&PTNT cũng đề xuất dự án khu giết mổ gia súc tập trung các xã Quang Lãng, Tri Thủy chuyên giết mổ gia súc tại huyện Phú Xuyên quy mô 2,74ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng.

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại vũng bãi ven sông Đáy thuộc xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 23,3ha, dự kiến vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Kim Sơn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Sơn Tây quy mô 80ha, dự kiến vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Ba Vì sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 300ha, dự kiến vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Dự án khu giết mổ gia súc thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì giết mổ gia súc quy mô 4ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ chuyên giết mổ gia súc, gia cầm quy mô 10ha, dự kiến vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn chuyên giết mổ gia súc, gia cầm quy mô 10ha, dự kiến vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội rất đáng ghi nhận.

Do đó, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích sự tham gia của các thành phần xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.