Hải Dương tăng vốn dự án đường trục Đông – Tây; phân bổ vốn ngân sách 5 năm 2021-2025

Bổ sung hơn 279 tỷ đồng đầu tư đường trục Đông – Tây

Tại kỳ họp thứ 9  HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc sáng 11/7, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị tăng vốn hơn 279 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục Đông – Tây, chủ yếu là tăng chi phí xây dựng (tăng hơn 172,9 tỷ đồng), nâng tổng vốn dự án lên hơn 1.788 tỷ đồng.

Cụ thể, khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các huyện lập tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do giá bồi thường đất ở tăng; thay đổi khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng (trong đó diện tích đất ở và tài sản trên đất phải bồi thường tăng); bổ sung xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời một số hộ dân có tuyến đường đi qua các huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ; bổ sung xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân các xã Cộng Lạc và Phượng Kỳ (Tứ Kỳ).

Bên cạnh đó, chi phí di chuyển hệ thống thông tin liên lạc và di chuyển đường dây điện trung hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng theo dự toán được duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-BQLDA ngày 22/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Sau khi rà soát, chi phí xây dựng tăng mạnh do giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng hiện tăng nhiều so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư.

Hướng tuyến (màu đỏ) của Dự án trục Đông - Tây. Ảnh: Báo Hải Dương
Hướng tuyến (màu đỏ) của dự án trục Đông – Tây. Ảnh: Báo Hải Dương

Do đó, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng chi phí dự phòng theo quy định để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án. Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là hơn 1.778 tỷ đồng, tăng hơn 279 tỷ so với tổng mức đầu tư dự án đã duyệt theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/12/2020.

Nguồn vốn đầu tư đối với phần chi phí bổ sung từ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (ngân sách Trung ương chiếm 1.000 tỷ đồng; ngân sách tỉnh chiếm hơn 778,8 tỷ đồng). Đồng thời, điều chỉnh nhóm dự án từ nhóm B thành nhóm A, các nội dung khác của dự án không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết số 27 và các văn bản khác có liên quan.

Dự án đường trục Đông – Tây được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thực hiện từ nay đến năm 2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài tuyến đường là 36,5 km, quy hoạch 4 đến 6 làn xe, quy mô đường cấp III. Tuyến đường đi qua địa phận 3 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và Thanh Miện. Trong đó, xây dựng mới 21,76 km và cải tạo, nâng cấp 14,73 km đường hiện có. Điểm đầu dự án (km0) giao cắt với đường tỉnh 392C tại km7+470, tiếp giáp và kết nối với đường dẫn cầu vượt sông Chanh (cầu vượt sông Chanh do tỉnh Hưng Yên đầu tư), thuộc địa phận xã Đoàn Kết (Thanh Miện); điểm cuối (km36+493) giao đường tỉnh 391 tại km24+600 thuộc địa phận xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ).

Đường trục Đông – Tây tỉnh Hải Dương có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Khi hình thành, trục Đông – Tây tỉnh là trục giao thông chính liên kết các vùng huyện phía nam của tỉnh Hải Dương và huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Tuyến đường cũng sẽ liên kết các trục giao thông đối ngoại quan trọng như đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 38B, quốc lộ 37 với mạng lưới đường tỉnh 393, 391, 396, 392B…

Đề nghị phân bổ kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 là hơn 4.177 tỷ đồng

Cũng tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, UBND tỉnh Hải Dương đã trình phương án bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương (NSĐP) 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021- 2025.

Cụ thể, bổ sung vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP (vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 là hơn 455,3 tỷ đồng, vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022 là hơn 907,4 tỷ đồng).

Thứ tự ưu tiên phân bổ là trích một phần vốn tăng thu ngân sách để cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương. Với vốn phân bổ cho dự án đầu tư công, bổ sung danh mục và phân bổ đủ vốn thanh toán khối lượng nợ xây dựng cơ bản cho dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn, phân bổ vốn cho dự án đã có trong kế hoạch, dự kiến trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021. Bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 để đầu tư một số dự án cấp bách, cần thiết sớm được đầu tư để bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý điều hành. Vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022, phân bổ cho dự án đầu tư công.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9
Quang cảnh kỳ họp thứ 9

Về phương án phân bổ vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022, UBND tỉnh đề nghị phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 là hơn 4.177 tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển là hơn 907,4 tỷ đồng.

Vốn phân bổ chi tiết lần 1 theo kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 là hơn 3.707 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 đề nghị phân bổ chi tiết là hơn 281,6 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 đề nghị phân bổ chi tiết sau là hơn 469,8 tỷ đồng, bao gồm vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là hơn 424,8 tỷ đồng; đề nghị phân bổ đợt 1 vốn phân bổ chi tiết sau là hơn 34,8 tỷ đồng; vốn dự phòng chung là hơn 10,2 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 đề nghị phân bổ chi tiết sau là 600,5 tỷ đồng (vốn tăng thu thường xuyên 399,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 201 tỷ đồng).