Hậu Giang lấy ý kiến về chủ trương đầu tư dự án ODA vốn trên 1.211 tỷ đồng

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Công văn số 1708/UBND-NCTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, mục tiêu đầu tư Dự án nhằm phát triển hệ thống các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt; xây dựng TP. Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu Đồ án quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 1/7/2019.

Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Báo Hậu Giang

Bên cạnh đó, từng bước hiện thực hóa Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, các định hướng, chiến lược phát vùng tỉnh Hậu Giang, quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy trong tương lai và tầm nhìn đến năm 2050; cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế TP. Ngã Bảy làm động lực phát triển kinh tế cho cả vùng tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, nâng cao chất lượng môi trường sống, thích ứng và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cuộc sống của người dân; thực hiện mục tiêu góp phần giảm nghèo cho người dân.

Dự án gồm 4 Hợp phần. Cụ thể, Hợp phần A (Giảm thiểu rủi ro úng ngập) với việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa khoảng 20km đường ống và 22 cửa xả; xây dựng khoảng 1,136 km bờ kè kênh Xẻo Vông, khoảng 1,77 km bờ kè kênh Cái Côn và khoảng 0,194 km bờ kè kênh Sóc Trăng.

Hợp phần B (Cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường) với việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải khoảng 13 km cống thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải; xây dựng 1 nhà máy xử lý nước thải 3.800 m3/ngày đêm; quản lý phân bùn.

Hợp phần C (Cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng) với việc cải tạo, nâng cấp hồ điều hòa (hồ Xáng Thổi), nạo vét và kè khoảng 0,49 km bờ hồ và xây dựng 2 cống kiểm soát; tạo cảnh quan quanh hồ Xáng Thổi qua việc trang bị các tiện ích công cộng kết nối khu vực hồ với công viên, khu vui chơi giải trí.

Hợp phần D (Hỗ trợ kỹ thuật) với việc nâng cao năng lực cho cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự án nhằm khai thác, sử dụng Dự án hiệu quả, bền vững; mua sắm trang thiết bị quan trắc, cảnh báo và dự báo rủi ro thiên tai, phần mềm quản lý.

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư 1.211.372.100.000 đồng (tương đương 44.457.280 Euro); trong đó, vốn vay Cơ quan Phát triển pháp (AFD) là 28.645.180 Euro, tương đương 780.523.936.000 đồng (Trong đó, ngân sách nhà nước cấp phát 50% (ngân sách trung ương), UBND tỉnh Hậu Giang vay lại 50%);

Vốn ODA không hoàn lại 1.500.000 Euro (ngân sách trung ương cấp phát 100%); Vốn đối ứng 14.312.100 Euro, tương đương 389.976.164.000 đồng, từ nguồn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 và giai đoạn 2026 – 2030 của tỉnh.

Thời gian thực hiện năm 2023 – 2026.

Tại Công văn nêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15/4/2022. UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và chuẩn bị thủ tục trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các Bộ nêu trên cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên để tỉnh hoàn chỉnh trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.