HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương đầu tư 3 dự án công

Theo đó, 3 dự án về đê biển, đê sông tại 2 huyện Quỳnh Lưu và Nam Đàn, gồm: dự án đê biển xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (giai đoạn 2) thuộc công trình thuộc nhóm C do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư bao gồm gia cố tuyến đê phía biển tại xã Quỳnh Thọ dài hơn 1.100m bằng bê tông và sửa chữa, nâng cấp các công trình trên tuyến.  

Tổng mức đầu tư dự án là 20 tỷ đồng và nguồn từ điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14, ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với dự án đê biển Bãi Ngang, huyện Quỳnh Lưu (giai đoạn 2) thuộc công trình nhóm C do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, quy mô đầu tư bao gồm nâng cấp 2 tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn với tổng chiều dài gần 2.000m bằng bê tông và sửa chữa, nâng cấp các công trình trên tuyến; gia cố phần mặt đê dài gần 2.500m bằng bê tông và sửa chữa, nâng cấp các công trình trên tuyến.

Tổng vốn đầu tư dư án 33 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm 20 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14, ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 13 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh đối ứng từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2019 và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022.

Dự án đê Nam Trung (thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) thuộc công trình thuộc nhóm C do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư bao gồm nâng cấp, gia cố tuyến đê với chiều dài khoảng 2 km và sửa chữa, nâng cấp các công trình trên tuyến. Tổng mức đầu tư dự án là 15 tỷ đồng; nguồn vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019. Mục tiêu đầu tư của các dự án nhằm bảo vệ an toàn về người, tài sản, đồng thời tạo điều kiện cho người dân các địa phương có dự án ổn định cuộc sống cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế  – xã hội.