Hoàn thành áp giá đền bù khu vực ưu tiên dự án Sân bay Long Thành trước ngày 15/5

hfffgfg
Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để người dân có nơi ở mới, thực hiện di dời đúng theo cam kết. Ảnh: Phạm Tùng

Theo báo cáo của UBND huyện Long Thành thì sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, địa phương này đã khẩn trương triển khai công tác áp giá đền bù. Hiện tại, trong tổng số 1.028 hộ dân được kiểm đếm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 ngàn ha) đã có 717 hộ hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường và đã áp giá cho 400 hộ dân. Đối với các hộ còn lại sẽ hoàn thành việc áp giá trước ngày 15/5. UBND huyện Long Thành cũng đã lập bảng tổng hợp danh sách làm cơ sở cho Hội đồng đền bù thực hiện áp giá đền bù theo quy định của pháp luật. Đối với khu vực còn lại, huyện Long Thành đang triển khai đo đạc, kiểm đếm và chuẩn bị áp giá đền bù.

Đối với đất các cơ quan, tổ chức, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 99% công tác đền bù với diện tích đất cần thu hồi để xây dựng 2 khu tái định cư.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để người dân có nơi ở mới, thực hiện di dời đúng theo cam kết. Song song đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, đưa vào khai thác đồng bộ.

UBND huyện Long Thành tiếp tục hoàn thành công việc xác nhận hồ sơ, thực hiện áp giá, niêm yết giá công khai và tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ gắn với tổ chức tái định cư cho người dân. UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho huyện Long Thành thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ địa phương làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 vì khối lượng công việc quá lớn. Tuy nhiên, UBND huyện Long Thành vẫn phải chịu trách nhiệm chính về mặt pháp lý đối với công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư. 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Nội vụ tham mưu đề xuất về việc bố trí thêm cán bộ để phục vụ công tác bồi thường đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, không để xảy ra tình trạng vì thiếu nhân lực ảnh hưởng đến tiến độ dự án.