Khánh Hòa đốc thúc tiến độ 2 dự án đường cao tốc

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đốc thúc các địa phương về tiến độ thực hiện Dự án thành phần đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Theo đó, đối với Dự án thành phần đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các địa phương gồm thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh khẩn trương hoàn thiện đồng thời các hạng mục công việc trong công tác giải phóng mặt bằng như đo đạc, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất đai, ban hành thông báo thu hồi đất, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư… đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 20/11/2022 theo yêu cầu về tiến độ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý UBND huyện Vạn Ninh cần tập trung chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng, bổ sung nhân sự, tăng cường thời gian làm việc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, các địa phương cần chuẩn bị phương án bố trí các móng trụ điện nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ cao tốc đối với các đường dây điện cao thế 110 kV, 220 kV tại các vị trí khó khăn về mặt bằng và nghiên cứu xây dựng phương án bố trí trong phạm vi phần đất dành cho đường bộ nằm trong ranh giải phóng mặt bằng của đường bộ cao tốc đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ; đảm bảo kịp thời triển khai di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông – Vận tải.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án thành phần 1) tiếp tục căn cứ các mốc tiến độ theo Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để chỉ đạo, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% khối lượng mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 6/2023.