Khánh Hòa đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm

Dự án Đập ngăn mặn Sông Cái, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang trong quá trình triển khai. Ảnh: T.M.N
Dự án Đập ngăn mặn Sông Cái, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang trong quá trình triển khai. Ảnh: T.M.N

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy đinh, như Bệnh viên Đa khoa Yersin Nha Trang (đưa công trình vào hoạt động từ tháng 1/2023), Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa (đưa công trình vào hoạt động trong tháng 12/2022), Tỉnh lộ 3, Đường vành đai 2 và Nút giao thông Ngọc Hội, Đập ngăn mặn sông cái Nha Trang (đưa công trình vào hoạt độn trong tháng 9/2022).

Ban quản lý dự án phát triển tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND TP. Nha Trang, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường có liên quan tập trung nguồn lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hồ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu Dự án Nha Trang, Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, Dự án Nút giao thông Ngọc Hội; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành quyết định thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan (điều chỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp, đanh giá tác động môi trường, lập quy hoạch chi tiết xây dựng) để sớm khởi công Dự án Tổng kho và Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu (thuộc Cụm công nghiệp Sông Cầu) trong tháng 7/2022.