Khánh Hòa rà soát 111 dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai


111 dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai trong thời gian dài bị rà soát, đề xuất hướng xử lý.