Lâm Đồng chỉ thu hút được 1 doanh nghiệp đầu tư theo chính sách khuyến khích của Nghị định 57/2018/NĐ-CP

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, mặc dù kinh phí đã được phân bổ để thực hiện nhưng mới chỉ 1 doanh nghiệp tham gia đề xuất và được hưởng chính sách của Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả này còn quá ít so với danh mục thu hút đầu tư đã được UBND tỉnh ban hành cũng như tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, dù công tác tuyên truyền đã được các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chưa được tiếp cận với chính sách.

Mặt khác, số lượng lớn doanh nghiệp vẫn chưa thực sự mạnh dạn đề xuất tham gia nguyên nhân chính do tâm ý e ngại. Trong khi đó, một số dự án thu hút đầu tư thuộc danh mục ban hành tại Quyết định 1710/QĐ-UBND không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa thực sự tốt, hầu hết các bước hỗ trợ đều do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôi khi không nắm bắt được hết lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định phối hợp cụ thể giữa các cơ quan chuyên môn và các địa phương trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP và Nghị quyết 112/2018/NQHĐND để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.