Lâm Đồng: Doanh nghiệp đề xuất dự án thủy điện ở khu vực có 98 ha rừng tự nhiên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa cung cấp số liệu phục vụ Dự án Thuỷ điện tích năng Đạ Tẻh 2 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải đề xuất.

Theo đó, khu vực nghiên cứu Dự án Thuỷ điện tích năng Đạ Tẻh 2 có tổng diện tích 131,93 ha; thuộc địa giới hành chính 2 xã Mỹ Đức và Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh.

Về đối tượng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, diện tích dự kiến đề xuất Dự án Thuỷ điện tích năng Đạ Tẻh 2 gồm 41,75 ha là diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng sản xuất; 90,18 ha là diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng phòng hộ xung yếu.

Đáng lưu ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, theo kết quả công bố hiện trạng tài nguyên rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 (tại Quyết định số 978 ngày 2/6/2022) thì hiện trạng tài nguyên rừng có đến 98,06 ha là rừng tự nhiên (HG1: rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất chiếm đến 82.77 ha).

“Trong khu vực dự kiến đề xuất Dự án Thuỷ điện tích năng Đạ Tẻh 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải chủ yếu là đất rừng tự nhiên”, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Dự án Thuỷ điện tích năng Đạ Tẻh 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải là dự án tạo nguồn điện thuộc tiêu chí dự án cấp thiết cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 41a Nghị định số 83 ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

“Tuy nhiên, do dự án ảnh hưởng đến 98,06 ha diện tích rừng tự nhiên; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải điều chỉnh lại danh giới dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến rừng tự nhiên”, Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề xuất.