Lâm Đồng xin cơ chế “mở” để thu hút nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc

Cao tốc Liên Khương – Prenn (Đà Lạt)
Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng dự kiến sẽ kết nối với cao tốc Liên Khương – Prenn (Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nhiệt Băng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung cơ chế chia sẻ doanh thu giảm đối với Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc theo quy định tại Điều 82, Luật PPP để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút nguồn vốn huy động khác (khoảng 9.095 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư quan tâm hoặc các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm phát huy hiệu quả, tính khả thi của dự án; kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể hơn về cơ chế chia sẻ doanh thu giảm đối với Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương do địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương để thực hiện Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư với số vốn 2.500 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với một số gói thầu tư vấn thuộc dự án, như thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi; lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM); tư vấn thăm dò khoáng sản để cấp phép khai thác các mỏ vật liệu…

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận đối với diện tích rừng đặc dụng (gồm rừng tự nhiên và rừng trồng) dưới 50ha và rừng sản xuất (gồm rừng tự nhiên và rừng trồng) từ 50ha đến dưới 1.000 ha theo quy định tại khoản 2, Điều 20, Luật Lâm nghiệp 2017 vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Đối với những dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện có điều chỉnh cục bộ vị trí, hướng tuyến nhưng không làm tăng diện tích rừng đã được chấp thuận thì giao địa phương chịu trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp với phạm vi thực hiện dự án.

“Hiện nay, hầu hết thời gian thu hồi vốn đối với các dự án cao tốc đều có thời gian trên 20 năm trong khi thời hạn cho vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng chỉ 15 năm. Về việc này, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn này cho các nhà đầu tư trong việc huy động vốn vay từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đường cao tốc theo hình thức PPP”, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị.