Làm rõ nguyên nhân phải kéo dài thời gian xây Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành

Thi công móng cọc Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.
Thi công móng cọc Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Thông báo số 69/TB – BGTVT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và tiến độ thực hiện Gói thầu 5.10 của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành hôm 3/3/2023.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là Dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 đã giao chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trước tháng 12/2025.

Tuy nhiên, công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 5.10 của Dự án: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (là gói thầu đường găng của Dự án) tới nay đang chậm tiến độ, sẽ ảnh hưởng quyết định tới thời điểm đưa Cảng này vào khai thác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 18/2/2023 của Văn phòng Chính phủ, ACV đã có báo cáo tình hình thực hiện Gói thầu 5.10 và công tác rà soát hợp đồng, hồ sơ mời thầu, về ràng buộc trách nhiệm của các nhà thầu thi công hạng mục nhà ga hành khách trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình….

Tại văn bản này, ACV đã khẳng định thời gian thi công của hợp đồng là mấu chốt nên đã yêu cầu tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra đánh giá kỹ lại thời gian thi công xây dựng định hướng của gói thầu 5.10. Trên cơ sở ý kiến của tư vấn, ACV đã đề nghị “Nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu Gói thầu 5.10 … cho phép ACV với thẩm quyền được giao người quyết định đầu tư … được điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án thành phần 3 trong năm 2026. Trên cơ sở đó, ACV theo thẩm quyền, thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện Gói thầu 5.10 từ 33 lên 39 tháng và hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của Hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, để đảm bảo chất lượng của công trình, an toàn trong thi công, đề xuất của ACV kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 là cần thiết.

Tuy nhiên, để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu ACV khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ các nguyên nhân, bổ sung các cơ sở khoa học, có tính toán đề xuất thời gian các hạng mục đường găng của gói thầu để khả thi thực hiện tất cả các hạng mục chính và chịu trách nhiệm toàn diện với tư cách người quyết định đầu tư và Chủ đầu tư trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành.

Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì cùng ACV khẩn trương tham mưu Bộ GTVT tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Do tính chất Dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cao và việc triển khai thực hiện đã chậm so với kế hoạch, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu ACV tăng cường năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, Ban QLDA và thuê tư vấn nước ngoài hỗ trợ quản lý dự án; chủ động xây dựng các cơ chế đặc thù (nếu thấy cần thiết) kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án.