Mở rộng 10 km Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì lên quy mô 6 làn xe

Một đoạn Quốc lộ 2 oạn Vĩnh Yên – Việt Trì (từ Km38+600 – Km49+630) hiện có quy mô 2 làn xe
Một đoạn Quốc lộ 2, đạn Vĩnh Yên – Việt Trì (từ Km38+600 – Km49+630) hiện có quy mô 2 làn xe.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 548/QĐ – BGTVT phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì.

So với Quyết định số 1547/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì, công trình có khá nhiều thay đổi.

Cụ thể, sau khi thực hiện điều chỉnh, Dự án có điểm đầu tại Km38+600 (nút giao Hợp Thịnh), huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; điểm cuối kết nối với đường đầu cầu Việt Trì mới (khoảng Km49+768,27), huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng chiều dài tuyến đường thuộc Dự án khoảng 11,06 km.

Dự án được thiết kế theo tiểu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 – 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó đoạn Km38+600 – Km39+600 sẽ giữ nguyên quy mô theo Quyết định số 1547; đoạn Km39+600 – Km49+768,27 sẽ đầu tư theo quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 25-26m, đoạn qua khu vực dân cư xây dựng hệ thống thoát nước dọc.

Với quy mô đầu tư như trên, Dự án có tổng mức đầu tư mới là 1.258,18 tỷ đồng gồm ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ GTVT là 799,74 tỷ đồng (đầu tư theo quy mô quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, mức vốn khoảng 458,44 tỷ đồng (đầu tư mở rộng theo quy hoạch của địa phương).

Các nội dung khác trong chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì sẽ giữ nguyên theo Quyết định số 1547.

Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án Đường thủy chịu trách nhiệm làm việc với UBND  và HĐND  tỉnh Vĩnh Phúc để sớm hoàn thiện các thủ tục để bố trí nguồn vốn của địa phương tham gia thực hiện dự án theo quy định.

Đơn vị này cũng sẽ phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ GTVT quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần đề nghị Bộ GTVT thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư với quy mô mặt cắt ngang tăng từ 22m lên 26m cho phù hợp với quy hoạch chung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc; phần ngân sách trung ương không thay đổi so với Quyết định số 1547, phần ngân sách địa phương chi trả cho kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án và cho phần còn lại của tổng mức đầu tư.

Vào cuối tháng 5/2022, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận lồng ghép nguồn vốn trung ương và địa phương để thực hiện dự án. Đến cuối tháng 12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương lồng ghép nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì.