Nhiều địa phương ở Quảng Bình không đồng ý làm thủy điện ở hồ thuỷ lợi

Nhiều hồ thuỷ lợi lớn ở Quảng Bình được các nhà đầu tư đề xuất làm thuỷ điện - Ảnh minh hoạ
Nhiều hồ thuỷ lợi lớn ở Quảng Bình được các nhà đầu tư đề xuất làm thuỷ điện – Ảnh minh hoạ

Ngày 13/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết đã có báo cáo từ các sở, ngành, địa phương về đề án đầu tư các công trình thuỷ điện tại các hồ thuỷ lợi lớn trên địa bàn tỉnh của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng 1.

Theo đó Sở Tài nguyên – Môi trường cho rằng, căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Đồng Hới và các huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh đã phê duyệt, không có quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án. Việc cho thuê đất để xây dựng các hạng mục của dự án chỉ được thực hiện sau khi được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thành phố có liên quan.

Còn quy hoạch điện lực, theo Sở Công thương Quảng Bình có báo cáo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 các dự án nguồn điện về tiềm năng thủy điện từ các hồ chứa nước thủy lợi không được đề xuất. Trong khi đó, Sở Xây dựng đánh giá các công trình thủy lợi này được thiết kế xây dựng với mục tiêu chính là cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và là nguồn cung cấp nước ngọt cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt cho các khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu kinh tế, công nghiệp…

Hiện nay, nhu cầu dùng  nước ngày càng tăng cao, nhất là nhu cầu cho công nghiệp, dịch vụ, các khu kinh tế, khu du lịch tập trung. Việc xây dựng các nhà máy thủy điện sử dụng nguồn nước ở các hồ thủy lợi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trữ lượng, khả năng phục vụ của các hồ chứa và sự an toàn của vùng hạ du.

Thành phố Đồng Hới và nhiều huyện cũng không đồng ý về việc làm thuỷ điện tại các hồ đại thuỷ nông. Theo đó UBND huyện Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới không đồng ý với báo cáo đầu tư trên, UBND huyện Bố Trạch đánh giá báo cáo không khả thi, UBND huyện Quảng Trạch đánh giá báo cáo không phù hợp, không bảo đảm điều kiện triển khai.

Chỉ riêng UBND huyện Quảng Ninh nhất trí với đề nghị nhà đầu tư làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Công trình thủy lợi (đơn vị quản lý, vận hành khai thác hồ chứa) về các điều kiện triển khai.

Trước đó, Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng 1 đề xuất xây dựng thủy điện tại 10 hồ chứa nước lớn thuộc các địa phương thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch. Các địa phương này có các hồ chứa đại thủy nông gồm Troóc Trâu, Rào Trù, Phú Vinh, Tiên Lang, Vực Tròn, Thác Chuối, Cẩm Ly, An Mã, Sông Thai, Phú Hòa.