Nhiều hạng mục tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đã hoàn thành

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1) đến nay đã triển khai thi công 4/6 hạng mục công trình.

Khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến nay khoảng 312 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, công trình Hệ thống điện đợt 1. Hạng mục Hệ thống thuỷ lợi Lỗ Chài 1 đến nay cơ bản hoàn thành (đạt 98%, còn vướng mặt bằng bể cấp nước số 1 đang chờ giải phóng mặt bằng), Hạng mục Đường giao thông trục chính cơ bản hoàn thành (chỉ còn vướng mặt bằng phần lát vỉa hè khoảng 20 m, đang chờ giải phóng mặt bằng).

Dự án Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1) đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 9/12/2021, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án (tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 5/4/2022), bổ sung quy mô đầu tư dự án, như Xây dựng hệ thống xử lý chất thải (đợt 1) công suất 300 m3/ngày đêm (gồm: Khu chế biến 200 m3/ngày đêm; Khu chăn nuôi 100 m3/ngày đêm); bổ sung đầu tư hồ điều tiết nước chống hạn 01, các tuyến đường giao thông nhánh phụ, hệ thống cấp điện (đợt 2), cổng chính Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ 2016 – 2024.

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/4/2022, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) tại Quyết định số 587/QĐUBND ngày 28/4/2022 làm cơ sở triển khai các hạng mục điều chỉnh bổ sung thực hiện giai đoạn 2021 – 2025; t riển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đo đạc địa chính và các gói thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC các hạng mục: hệ thống xử lý chất thải (đợt 1) công suất 300 m3 /ngày đêm; hồ điều tiết nước chống hạn 01, các tuyến đường giao thông nhánh phụ, hệ thống cấp điện (đợt 2), cổng chính Khu.

Hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở – dự toán công trình đã được phê duyệt. Hiện nay, địa phương đang tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát trong tháng 11/2022, triển khai thi công trong Quý IV/2022.