Ninh Bình: Tạo nền tảng vững chắc – thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc thăm Nhà máy Hyundai  Thành Công số 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc thăm Nhà máy Hyundai Thành Công số 2

Hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu

Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời sớm ban hành Chương trình công tác với 169 nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục quan điểm “Truy đến cùng, giải quyết triệt để” trong chỉ đạo điều hành làm việc có kế hoạch cụ thể, đảm bảo thời gian, nguồn lực, phân công nhiệm vụ, rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan và lãnh đạo phụ trách trên tất cả các  mặt công tác.

Lãnh đạo tỉnh đã chủ trì, tham dự 273 phiên họp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Từ đó tạo động lực, quyết tâm tới các sở, ngành, các huyện, thành phố, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm trọng tâm là tập trung tái cơ cấu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững với 5 nội dung quan trọng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng là nhiệm vụ hàng đầu, tổ chức nhiều hội nghị thống nhất các giải pháp cụ thể thúc đẩy tăng trưởng ngắn và dài hạn; rà soát, đánh giá các lĩnh vực sản xuất theo ngành, địa bàn, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong từng giai đoạn.

Năm 2023, Ninh Bình tiếp tục đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị GRDP gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án trọng tâm, chiến lược.

Xác định ngành dịch vụ là động lực tăng trưởng, nhất là dịch vụ du lịch.Tăng cường quản lý ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo đà cho tăng trưởng. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình dự án trọng tâm, chiến lược.

Đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng đa chiều, đa phương thức, thực chất và hiệu quả. Tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình tại TP.HCM và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Tokyo (Nhật Bản)…

Duy trì hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, trực tiếp nghe kiến nghị, theo phương châm “chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”. Tiếp tục tập trung đánh giá Năng lực Cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Năm 2022 đã đăng ký thành lập mới 1.057 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tăng trên 41%.

Phát triển văn hóa – xã hội đi đôi với phát triển kinh tế. Tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế của tỉnh. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

Với quyết tâm cùng hành động quyết liệt, thực chất, năm 2022, Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 8,62%, vượt cao so kế hoạch đề ra. Nông – lâm – thủy tăng 3,04%, cao nhất từ trước đến nay; công nghiệp tăng 5,96%, dịch vụ tăng mạnh mẽ, đạt 15,45%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong tốp đầu của cả nước. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2020.

Quy mô nền kinh tế đạt 81.775 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 81 triệu đồng, tăng 9,1 triệu đồng, tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 17,95% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 71,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6,6%, vượt 12,5% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt 23.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với dự toán và 11,2% so với năm 2021. Đây là năm đầu tiên Ninh Bình ghi dấu mốc tự cân đối ngân sách.

Du lịch phục hồi mạnh mẽ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch, tạo chuyển biến tích cực cả về số và chất lượng, có nhiều sản phẩm mới phục vụ du lịch, nhất là số phòng khách sạn 4, 5 sao đưa vào hoạt động và nhiều hoạt động du lịch lớn được tổ chức như Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình 2022… Khách du lịch đạt gần 3,7 triệu lượt, gấp 3,6 lần so với năm 2021, vượt 47,6% kế hoạch năm, doanh thu tăng gấp 3,7 lần.

Đã khởi công đường Đông – Tây giai đoạn I và dự kiến thông xe vào cuối năm 2023, vượt tiến độ 1 năm. Khánh thành đường cao tốc đoạn Cao Bồ – Mai Sơn, khánh thành Âu Kim Đài; khởi công, tuyến đường T21, đường ĐT.482, đường Quốc lộ 21B (từ cầu Tu đến cầu Cọ); khởi công và cơ bản hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường ĐT.477, rút ngắn khoảng 50% thời gian thi công…

100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã nông thôn mới mới kiểu mẫu, 281 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 7/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Kim Sơn cơ bản đã hoàn thiện các tiêu chí để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Trọng tâm là phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2023, Ninh Bình tiếp tục đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị GRDP gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án trọng tâm, chiến lược. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với các sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch.

Để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu đó, Ninh Bình phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, bám sát quan điểm phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII cũng như các nội dung trong Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đó là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng khai thông hiệu quả không gian tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và các quy hoạch phân khu, chi tiết hoạch định, kiến tạo động lực và không gian phát triển mới.

Tiếp tục đổi mới cách thức thu hút đầu tư, thu hút các nhà đầu tư FDI, các  dự án lớn, nhất là xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, các vùng nông nghiệp sinh thái, xử lý rác thải sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát huy tối đa công suất hiện có của các nhà máy. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ô tô, nâng cao giá trị tăng thêm trong sản phẩm chủ lực.

Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tiên tiến. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ. Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nhất là sản phẩm du lịch chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác các dự án du lịch. Xây dựng cơ chế, hỗ trợ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An…

 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực, tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả cao phương châm “Chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”.