Phú Yên dự kiến xây dựng Khu cơ quan nhà nước mới

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, ông Huỳnh Lữ Tân cho biết, Sở Xây dựng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án Xây dựng tập trung các trụ sở cơ quan nhà nước của tỉnh. Mục tiêu của đề án là sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính cấp tỉnh hiện có đang nằm phân tán ở các khu vực của thành phố Tuy Hòa.

Hiện nay các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên đang nằm phân tán, việc xây dựng Khu cơ quan nhà nước tập trung sẽ tạo ra quỹ đất lớn để thu hút đầu tư, nhất là các vị trí này nằm ven biển

Theo ông Huỳnh Lữ Tân, đề án đã điều tra, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và thống kê số người làm việc tại các cơ quan này để xác định cơ cấu sử dụng đất, quy mô xây dựng khu mới. Đơn vị thực hiện đề án cũng xác định giá trị tài sản các cơ quan nhà nước hiện có, nhằm dự kiến nguồn vốn thu được từ việc bán quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, cân đối thu chi cho việc xây dựng khu hành chính mới.

Tổng mức đầu tư xây dựng khu cơ quan nhà nước mới khoảng 473 tỷ đồng, trong khi giá trị đất – tài sản thanh lý của các cơ quan hiện tại dự kiến di dời khoảng 3.477 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, đại diện các cơ quan nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề án đã tập trung cho ý kiến về các nội dung như: thiết kế xây dựng khu cơ quan nhà nước mới; số cơ quan – đơn vị nằm rải rác ngoài phạm vi nghiên cứu; số biên chế – hợp đồng đang làm việc ở các đơn vị… Từ ý kiến của các đại biểu, đơn vị chủ trì sẽ có báo cáo HĐND trong kỳ họp sắp tới.

“Chủ trương quy hoạch dự án các trụ sở cơ quan nhà nước tập trung đã được Tỉnh ủy, Ủy ban chỉ đạo từ năm 2018. Từ ý kiến các Sở, ngành, các nhà khoa học, Sở sẽ hoàn thiện dự thảo và trình kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới. Nếu Hội đồng nhân dân thông qua, dự án sẽ được trình Chính phủ để xin ý kiến triển khai các bước tiếp theo”, ông Tân cho biết.

Để có quỹ đất và vị trí xây dựng công trình, theo ông Tân, sẽ tiến hành thu hồi khoảng 10 ha của Đại học Phú Yên hiện tại.