Quảng Ngãi “chốt” ngày giao mặt bằng thi công Cao tốc Bắc – Nam

a
Quảng Ngãi dự kiến sẽ bàn giao 50% mặt bằng của Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý dự án 2 trước ngày 5/11/2022. Ảnh minh họa

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Minh giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh hoàn thiện, trình hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất cho Dự án; đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác kiểm kê hiện trường đảm bảo hoàn thành 100% trước ngày 30/8/2022 và song song lập phương án bồi thường, trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở chi trả tiền bồi thường.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500; tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư; Triển khai thiết kế phân lô các khu cải táng mồ mả, trình UBND các huyện, thị xã chấp thuận để triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2022; Tổ chức lập hồ sơ thỏa thuận di dời và lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời các công trình công cộng trước ngày 15/9/2022.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh sẽ bàn giao ít nhất 50% mặt bằng của Dự án cho Ban Quản lý dự án 2 trước ngày 5/11/2022.

Do đó, ông Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chủ động phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, các địa phương có liên quan thực hiện khảo sát, lựa chọn các phân đoạn có khả thi bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, ông Minh yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đường làm cơ sở để duy tu, bảo dưỡng trong quá trình triển khai thi công và hoàn trả lại nguyên trạng sau khi dự án hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn theo tiến độ để địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phục vụ quản lý dự án và các chi phí trực tiếp khác… Trường hợp bố trí vốn chậm, làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu thì Ban Quản lý dự án 2 phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền.

Ông Minh giao Ban Quản lý dự án 2 tích cực báo cáo Bộ Giao thông vận tải đối với tổng mức đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để bố trí kịp thời và đủ kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.