Quảng Ngãi muốn “thay áo” đảo Ngọc, thu về 1.670 tỷ đồng sau đấu giá

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa giải trình một số nội dung thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 9/3/2023 của UBND tỉnh thì nhu cầu sử dụng đất dự án là 163ha (diện tích này sẽ được chuẩn xác trong quá trình thi tuyển kiến trúc, lựa chọn hạng mục, giải pháp đầu tư hiệu quả nhất để lập dự án).

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, để giải phóng mặt bằng toàn bộ đảo Ngọc thì phải xây dựng khu tái định cư Tân Mỹ 1, với diện tích khoảng 77ha.

Vì vậy, để thuận lợi trong công tác tổ chức đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú, Sở Xây dựng đề nghị điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất dự án khoảng 240ha (gồm diện tích đất của Khu đô thị mới khoảng 163ha và khu tái định cư Tân Mỹ 1 khoảng 77ha).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án được lập phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 2/03/2023 của UBND tỉnh, Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 31/11/2022 của UBND tỉnh.

Riêng phần diện tích hiện trạng khoảng 11,7ha theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 933/STNMT-QLĐĐ ngày 7/3/2023 đã được đưa vào ranh giới quy hoạch thực hiện Dự án để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ đảo Ngọc, nhằm tạo 1 khu đô thị mới hiện đại, sinh thái, đồng bộ hạ tầng,… và được cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về hiệu quả kinh tế – xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã tính toán với diện tích quy hoạch đất ở hình thành sau đầu tư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và tham khảo giá đất ở trong khu thì dự kiến tổng nguồn thu sau khi bán đấu giá toàn bộ diện tích quỹ đất sạch là khoảng 5.470,686 tỷ đồng, trừ đi chi phí đầu tư 3.800,00 tỷ đồng, phần còn lại thu nộp ngân sách tỉnh dự kiến khoảng 1.670,69 tỷ đồng.

“Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư sẽ khảo sát, đánh giá giá đất ở tại khu vực, làm cơ sở xác định hiệu quả tài chính sau khi đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định”, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giải trình.

Dù Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú còn đang trên giấy, nhưng thời gian qua, tại đảo Ngọc, vấn nạn phân lô, bán nền diễn ra rầm rộ.