Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư hai dự án

Sáng 28/4, tại kỳ họp 18 (kỳ họp bất thường), HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án kè chống sạt lở, kè bảo vệ bờ sông và Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi.

 

Dự án Kè bảo vệ bờ Bắc Sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (QL1A) và đoạn cầu đường sắt tỉnh Quảng Ngãi đã được Trung ương hỗ trợ vốn 45 tỷ đồng. Tại Quyết định 107, Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án. Đến nay dự án đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định theo quy định.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư nhằm chỉnh trị, khôi phục và chống sạt lở bờ sông nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, nhà cửa, đất đai, tài sản và các công trình hạ tầng của địa phương hai huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa trong vùng dự án đang bị đe dọa trực tiếp; góp phần ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Dự án có quy mô xây dựng mới kè bảo vệ với tổng chiều dài khoảng 1.432m, trong đó, đoạn thị trấn Sông Vệ dài khoảng 932m và đoạn xã Hành Phước dài khoản 500m. Với tổng mức đầu tư khoảng 79 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương (45 tỷ đồng) và ngân sách tỉnh (34 tỷ đồng). Thực hiện trong năm 2020-2021.

Trong khi đó, tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư khoảng 11 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ 9,35 tỷ đồng (85%) và vốn đối ứng 1,65 tỷ đồng (15%). Với dự án này, theo yêu cầu của Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Ngãi phải hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án trong tháng 12/2019 để kịp đàm phán vốn tài trợ của EU. Đến nay, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Tiểu dự án đã được chủ đầu tư tổ chức lập, đã được Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư thẩm định.

Mục tiêu của Dự án là mở rộng phạm vi cấp điện từ nguồn điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời) cho các hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ngãi, nhằm nâng cao tỷ lệ số hộ dân nông thôn của tỉnh được sử dụng điện. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2020. Sau khi hoàn thành Tiểu dự án, sẽ có khoảng 220 hộ được cấp điện; công suất trung bình 0,5kW/hộ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có tờ trình đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh xem xét để trình HĐND thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Đó là Dự án Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại và Dự án Kè bảo vệ bờ Bắc sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (Quốc lộ 1A) và đoạn cầu đường sắt, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo tờ trình của UBND Tỉnh, Dự án Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Công trình xây dựng nối tiếp tuyến đê chắn cát, chắn sóng dài khoảng 270m (nối tiếp vào tuyến đê của Dự án Chống bồi lấp cửa Đại sông Trà Khúc đang thực hiện).

Tuy nhiên, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi chỉ thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ Bắc sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (Quốc lộ 1A) và đoạn cầu đường sắt, tỉnh Quảng Ngãi.