Quảng Trị tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đôn thúc giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Trị, GRDP 9 tháng đầu năm theo ước tính của Quảng Trị tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/10/2022 là 4.037 tỷ đồng, đạt 97,3% dự toán địa phương và 117,7% dự toán trung ương, bằng 89,1% cùng kỳ năm 2021.

lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ các Dự án trọng điểm trên địa bàn khu kinh tế Đông Nam
Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn khu kinh tế Đông Nam

Trong đó, thu nội địa 3.449 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán địa phương, đạt 124% dự toán trung ương, bằng 107,8% cùng kỳ năm 2021.

Những thông tin này vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nêu ra tại cuộc họp với toàn thể sở ban ngành địa phương; thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và giải pháp năm tới.

Với những kêys quả đạt được, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị nhìn nhận  còn nhiều hạn chế, khó khăn về giải ngân đầu tư công chậm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều trường hợp phức tạp, kéo dài…

Cụ thể, tính đến ngày 31/10, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công của địa phương mới ở mức 1.468,236 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 42,4% kế hoạch tỉnh giao.

Gỡ vướng mặt bằng tại các dự án

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đặt ra đầu năm, những chỉ tiêu nào không đạt để đề ra giải pháp tháo gỡ. Đồng thời cần rà soát lại các nhiệm vụ của tỉnh trong chương trình công tác trọng tâm.

Đặc biệt, về lĩnh vực GPMB đang bị vướng tại nhiều dự án trên một số địa phương trong tỉnh…

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Trị còn thấp là do trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như thời tiết mưa lũ dị thường những tháng đầu năm; các Dự án khởi công mới và Dự án đường ven biển có kế hoạch vốn khá lớn nhưng việc hoàn thiện hồ sơ kéo dài; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều bất cập gây trở ngại rất lớn đối với hoạt động đầu tư công; giá một số vật liệu xây dựng tăng cao nên các nhà thầu thi công cầm chừng; quy trình, thủ tục thực hiện các Dự án ODA phức tạp, phụ thuộc vào nhà tài trợ, mất nhiều thời gian…
Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Trị còn thấp là do trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như thời tiết mưa lũ dị thường những tháng đầu năm; các dự án khởi công mới và dự án đường ven biển có kế hoạch vốn khá lớn nhưng việc hoàn thiện hồ sơ kéo dài; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều bất cập gây trở ngại rất lớn đối với hoạt động đầu tư công; giá một số vật liệu xây dựng tăng cao nên các nhà thầu thi công cầm chừng; quy trình, thủ tục thực hiện các dự án ODA phức tạp, phụ thuộc vào nhà tài trợ, mất nhiều thời gian…

Đơn cử, tại huyện Hải Lăng, Gio Linh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo GPMB cấp tỉnh tham gia cùng huyện để đối thoại với người dân về những vấn đề vướng mắc trong công tác xác lập, quy chủ đất đai, GPMB thực hiện các dự án động lực tại địa phương. Đồng thời các sở, ngành cần có sự tham gia tích cực, phối hợp với nhà đầu tư triển khai công tác GPMB thực hiện dự án.

Về ý kiến này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu những sở, ngành nào không thực hiện được thì phải báo cáo giải trình cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo. Rà soát lại việc thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh giao để chuẩn bị nội dung cho phiên họp cuối năm của HĐND tỉnh. Về dự án ADB tại huyện Gio Linh, đề nghị huyện triển khai sớm công tác GPMB, kịp thời giải ngân vốn để Ban GPMB tăng tốc triển khai. 

Trong những tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đề nghị giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả, sát đúng và đột phá hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT – XH, đảm bảo AN – QP, làm tiền đề cho năm 2023.

Về nhiệm vụ cụ thể, đề nghị cần tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Các chủ đầu tư có số vốn kế hoạch năm 2022 lớn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục để đấu thầu, trao thầu, tạm ứng vốn nhằm giải tỏa áp lực giải ngân vốn của toàn tỉnh, ông Hưng nhấn mạnh.

 Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương ngoài tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công thì lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tổ chức thực hiện tốt quản lý tài chính đối với các dự án.

Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư. Kiên quyết điều chuyển vốn các công trình, dự án chậm tiến độ.